Nei til sosial dumping

I en uttalelse fra Nordland fylkesting ber man Regjeringen om å intensivere arbeidet mot lavtlønnskonkurranse, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Samtidig pekes det behov for å sikre faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår i alle deler av norsk arbeidsliv.

Under fylkestingets samling i Mo i Rana denne uka, fremmet Arbeiderpartiet en uttalelse som ble vedtatt mot stemmene fra Høyre.

I uttalelsen så ber fylkestinget Regjeringen om å intensivere arbeidet mot lavtlønnskonkurranse, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, samtidig som det bør sikres faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår i alle deler av norsk arbeidsliv.

Fylkestingsrepresentant Per Christian Jacobsen, som også er regionleder i Fellesforbundet Nord-Norge, er glad for at Nordland fylkesting støtter fagbevegelsens krav.

Gjennom flere år har man bedt om at det skal igangsettes prosesser for å blant annet fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser.

Nestleder i Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe, Linda Eide, mener at en opprydding i arbeidslivet er avgjørende for de som skal velge yrkesvei, og er på tur inn i arbeidslivet.

Fylkestingsrepresentant Marius Meisfjord Jøsevold peker på at dobling av fagforeningsfradraget, innføring av pensjon fra første krone og innføring av norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel er blant de tiltakene som vil bidra til et mer anstendig arbeidsliv.