Mange får sommerjobb

I fjor hadde over 440.000 unge mellom 15 og 24 år en jobb i løpet av sommermånedene. Det tilsvarer 67 prosent av alle i denne aldersgruppen. Trolig er det samme nivå i år også, sier SSB.

– Sommeren 2021 ble et nytt toppår for unge. Det var flere i arbeid i sommermånedene enn i årene før pandemien, sier seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn Tonje Køber i SSB.

I 2020 var arbeidsmarkedet sterkt preget av smitteverntiltak, og det var få sommerjobber. I år er det mye som tyder på at det vil være enda flere jobber på markedet for unge i sommermånedene enn i fjor.

– Det er for tiden mange ledige stillinger ute på markedet. Tallene for 1. kvartal viste at flere av næringene hvor det var flest ledige stillinger, var nettopp næringer hvor det pleier å være flest sommerjobber, sier Tonje Køber.

For eksempel viser statistikken for ledige stillinger at det i 1. kvartal 2022 var over 10 000 ledige stillinger i næringen varehandel og reparasjon av motorvogner, og 21 000 ledige stillinger innenfor helse- og sosialtjenester.

– I overnattings- og serveringsvirksomhet, hvor antallet jobber falt kraftig under pandemien, var det 7 000 ledige stillinger 1. kvartal 2022. Det er mye som tyder på at det er stort behov for arbeidskraft her denne sommeren, sier Køber.

I 2021 hadde omtrent 166 000 unge i alderen 15-19 år jobb i en eller flere av sommermånedene juni, juli og august. Det utgjør 52 prosent av alle i aldersgruppen, altså litt over halvparten.

De unge i denne aldersgruppen jobber svært ofte innenfor varehandel, overnatting, servering eller helse- og sosialtjenester.

– Varehandelen er den klart største næringen blant de yngste på arbeidsmarkedet. 30 prosent av lønnstakerne under 20 år har butikkjobb, sier Tonje Køber.

SSB har ikke konkret informasjon om hvilke jobber som er sommerjobber og ikke, men vet om jobbene er midlertidige eller faste. Et typisk trekk ved sommerjobber er at de er nettopp midlertidige.