Lupiner er ugress

Lupiner er en av blomstene man ser ofte langs norske veier. Dette er en «fremmed art» som Vegvesenet aktivt jobber for å dempe spredningen av. Da må man ta oftere kantslått.

Det er viktig med kantslått før lupiner og andre uønskede arter setter frø (foto: Eli Ramstad/Statens vegvesen).

Vegkantene kan være praktfulle å se på sommerstid, med fargerike markblomster og summende insekter. Likevel må vegkantene slås en eller to ganger hver sommer.

Siden overgrodde vegkanter kan hindre sikten, er kantslått et trafikksikkerhetstiltak, men like viktig er den for å begrense spredning av femmede, skadelige arter.

– Kantslått begrenser spredning av uønskede arter, og bidrar til mer artsrike vegkanter, som til slutt er positivt for insektlivet langs vegene, sier Grete Sponga, biolog og miljørådgiver i Statens vegvesen.

Statens vegvesen slår de fleste vegkanter to ganger i løpet av sommeren. Den første slåtten starter i mai noen steder, i juni er den vanligvis godt i gang over hele landet.

Den andre slåtten blir gjort i august og september.

Kantslått til rett tid er viktig for å fjerne kraftigvoksende vegetasjon og hindre spredning av fremmede, skadelige planter som tar livet av artene rundt seg.

– For oss er det veldig viktig å få i gang den første kantslåtten før lupiner, hundekjeks og andre arter som vi ønsker å bli kvitt, setter frø, sier Grete Sponga.

– Samtidig tar vi hensyn til arter vi ønsker å ta vare på, derfor hopper vi over flere vegkanter nettopp for å ivareta artsmangfoldet av både planter og insekter.

Slåing av vegkanter tidlig på sommeren er ikke optimalt for humler og andre insekter.

– Vi mener likevel det er viktigere å hindre at skadelige planter spres i juni, når insektene har matfat mange andre steder, enn at vi har blomstrende vegkanter.

Da beholder vi mer artsmangfold også i framtida, sier Sponga.

For å være til minst mulig hinder for trafikantene, slår Statens vegvesens entreprenører ofte vegkantene om natta når trafikken er lav.

En annen grunn til at kantslått blir gjort om natta, er sikkerheten for både myke trafikanter og bilistene.

– Gjenstander, stein og søppel som er gjemt i gresset, kan fyke ut fra slåmaskinene, derfor er det tryggest å gjøre arbeidet når det er minst mulig trafikanter på vegene.

Skulle du komme bak en slåmaskin, så hold avstand og vis hensyn til de som slår, oppfordrer Grete Sponga i Statens vegvesen.