Nedgang i sjømatsalg

Norge eksporterte sjømat for 40,2 milliarder kroner i første kvartal. Det er en nedgang på 1,2 milliarder kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Takket være en svak norsk krone og høye priser var det vekst i eksportverdien i januar og februar.

I mars avtok imidlertid valutaeffekten, samtidig som det har vært volumfall for en rekke arter i årets første tre måneder.

Resultat ble en verdinedgang i sjømateksporten i første kvartal, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

– Tre sammenhengende år med eksportrekorder viser tydelig at norsk sjømat er ettertraktet ute i verden.

Selv om vi nå ser en liten nedgang, må det ikke være tvil om at det går godt i sjømatnæringen, den er fortsatt en av våre største og viktigste eksportnæringer, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Første kvartal ble preget av lavere laksevolum og en rekke kvotereduksjoner på villfangstsiden.

– I årets tre første måneder ble det landet betydelig lavere volum av torsk, sild, makrell og kongekrabbe enn i samme periode i fjor.

Reduserte kvoter er et viktig tiltak for å sikre at fiskeriressursene forblir bærekraftige, men gir samtidig Norge mindre sjømat å eksportere, sier Christian Chramer.

I februar hadde norsk sjømateksport hatt en tre år lang sammenhengende verdivekst, sammenlignet med samme måned året før.

I mars ble denne rekken brutt. Da falt eksportverdien med 2,2 milliarder kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

– Mens lakseprisen økte kraftig i mars i fjor, har vi ikke hatt en tilsvarende utvikling i samme måned i år.

Samtidig var påsken tidligere i år, noe som gjorde at det var færre arbeidsdager i mars i år enn i fjor.

Begge disse faktorene påvirket eksportverdien, forklarer Chramer.

En svakere norsk krone, kombinert med høy matvareinflasjon globalt, har bidratt til å løfte norsk sjømateksport til stadig nye høyder de siste årene.

Nå har imidlertid matvareinflasjonen avtatt.

– Ifølge matprisindeksen til FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har det vært et fall i globale matvarepriser på over ti prosent i de siste tolv månedene.

Lavere matvarepriser har nok også bidratt til å dempe prisutviklingen på norsk sjømat i første kvartal, sier Christian Chramer.