Møllene vil komme

Nylig skiftet selskapet «Vesterålskraft Vind as» navn til «Ånstadblåheia Vindpark as». Leder for selskapet er nå Philippe Laurent Stohr, som også har tilsvarende rolle i to andre vindparker. Onsdag skal det holdes et informasjonsmøte om saken i Kulturfabrikken på Sortland, der det finske kraftselskapet Fortum Oy skal fortelle om sine planer. Både Vesterålskraft og Nordkraft er nå nærmest ute av prosjektet, mens det finske statsselskapet har tatt over. Bladet Vesterålen skriver at det vil bli byggestart allerede i mars på Ånstadblåheia. Høsten 2018 skal vindmøllene settes i drift, etter at man har investert omkring 500 millioner i prosjektet. Lave strømpriser i Norge har gjort det vanskelig å finansiere nye vindmøller, da det ikke har vært god økonomi i prosjektene. Det bygges nå ut svært mye vindkraft slik at det vil øke overskuddet av kraft i Norge mye i årene som kommer. For å dekke underskuddet i vindkraften blir norske strømkunder pålagt nye avgifter gjennom nettleien, såkalte «grønne sertifikat». Penger fra nettleien overføres dermed til utbyggerne av vindmøller. Sortland Entreprenør og Bulldozer Maskinlag vil også delta i folkemøtet onsdag, sammen med eierselskapet Fortum, når man skal legge frem planene for Ånstadblåheia.