Mange vil ta raudåte

Hele 35 fiskere og selskap har meldt seg på og søker konsesjon for fiske etter raudåte, det bittelille krepsedyret som det finnes millioner av i sjøen og er ettertraktet til blant annet helsekost.

Et av selskapene som har meldt sin interesse er Geir Wilhelm Wold som styreleder for Alenmar AS og båten «Andøyfisk». Wold er forøvrig en av de mest sentrale investorene bak Vesteraalens AS og hermetikkfabrikken.

Også Asbjørn Selsbane, Ole Elvan AS og Øksnes Kystfiske AS fra Vesterålen har søkt om konsesjon. Asbjørn Selsbane er registrert i Tromsø, men eieren, Andreas Hanssen, har sine røtter i Lødingen.

«Ole Elvan» er et kjent båtnavn fra Andenes og Øksnes Kystfiske er eid av Ted Robin Endresen og Tom Grande gjennom deres aksjeselskaper.

Det er nettavisen VOL som skriver dette. -Det handler om å være med på å utvikle fiskerinæringa, og da er det viktig at vi her i nord er med på utviklingen og ikke overlater all nyskapning og innovasjon til miljøene på Vestlandet, sier Wold til VOL.

Fiske etter raudåte har møtt sterk motstand fra flere hold, selv om Havforskninga har sagt klart fra at de mengdene man planlegger å ta opp, er innenfor det bærekraftige.

– Dette er skremmende dumt. Raudåta er det helt basale i havet og for torskeyngelen. Hvis regjeringen gjør dette, bryter de med føre-var-prinsippet, uttalte Arne Pedersen, leder i Norges Kystfiskarlag til Fiskeribladet i mars.

– Vi frykter at de som tar raudåte skal fiske langt mer enn bare raudåta, sa leder for Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen til avisa i samme artikkel.