Tiltak mot søppel i sjø

Fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø, har bevilget 300.000 kroner til nettverket Marine Recycling Cluster (MRC), som har partnere i blant annet Lofoten og Vesterålen.

– Vi må ta vår del av ansvaret for å redusere forsøpling av verdenshavene. Vi har bedrifter og miljøer i Nordland som kan gi viktige bidrag til en global opprydding. Disse ønsker jeg å hjelpe videre ut i verden, sier hun.

I 2018 ble det nye nasjonale senteret for oljevern og marint miljø (SOMM) etablert i Lofoten/Vesterålen, der marin forsøpling skal ha en sentral rolle. Mange av bedriftene i MRC er lokalisert i samme område som det nye nasjonale senteret. Aktørene i nettverket dekker til sammen et bredt spekter av verdikjeden, fra forskning og til oljevern.

Eksempler på aktører i nettverket er SALT Lofoten AS, LoVeMar AS, Andøya Space Center AS, Melbu Systems AS, Momek, Akvaplan-niva og Sintef Helgeland.

MRC har som formål å utvikle, etablere og drive en forretningsmessig lønnsomme verdikjeder for produkter og tjenester innen marin rydding og gjenvinning. Midlene fra fylkeskommunen skal brukes til å markedsføre og posisjonere nettverket internasjonalt.

– Vi skal fortsette å plukke plast på strendene og bidra til å renske opp i vårt eget lokalmiljø. Men jeg tror vi kommer mye lengre hvis næringslivet er med i kampen. Nettverket MRN vil gjennom dette prosjektet kunne ta en ledende rolle innenfor marin opprydding og avfallshåndtering, med potensiale både nasjonalt og internasjonalt.

Her kan et viktig kunnskapsmiljø i fylket vårt, med betydelig viten og knowhow på ulike områder, bidra til å løse en av verdens største miljøproblem. Da er det klart vi skal bidra, sier fylkesråd Noresjø. Hun er svært glad for at nettverket allerede er i dialog med partnere utenlands.