Letter på reiseråd

Fra 5. juli vil de norske innreiserestriksjonene og karantenereglene ta utgangspunkt i de samme terskelverdiene som i EU.

Regjeringen har gjort flere endringer på bakgrunn av FHIs ukentlige landvurdering, og langt flere land blir nå grønne.

For første gang har FHI også vurdert noen utvalgte øygrupper i Europa samt utvalgte tredjeland. Alle endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 5. juli.

– Selv om store deler av Europa nå blir grønt, og flere dermed kan reise inn i landet uten å måtte gå i innreisekarantene, vil vi fortsatt ha regler om innreiseregistrering og testing på grensen for de som kommer fra grønne land.

Reglene skal beskytte oss mot importsmitte, skaffe oss oversikt og beskytte oss mot nye virusvarianter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

UD fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige for land utenfor EØS/Schengen og Storbritannia.

Det gjøres unntak fra dette fra og med 5. juli for utvalgte land og områder på EUs tredjelandsliste, såkalte «lilla land». Da oppheves reiserådet for disse landene. Reiserådet til øvrige deler av verden gjelder til 10. august.

Reiserådet oppheves samtidig for enkelte land og områder på EUs såkalte tredjelandsliste, altså land utenfor EU med tilstrekkelig lav smitte.

Dette er land FHI mener har en smittesituasjon som oppfyller kravene for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge.

Det vil fortsatt være krav om karantene ved innreise til Norge fra land med høy smitte.

Selv om reiserådet for EØS/Schengen, Storbritannia og enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste oppheves fra og med 5. juli er situasjonen fortsatt uforutsigbar.

Avhengig av smitteutviklingen i disse områdene kan det komme nye reiseråd på kort varsel. Dette kan gjøre det krevende for nordmenn å være på reise.

Selv om det fra og med 5. juli ikke vil være reiseråd for EØS/Schengen, Storbritannia og enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste, vil det i flere tilfeller være krav om innreisekarantene ved hjemkomst.

FHI vurderer aktuelle land og områder ukentlig.