Lav ledighet

Ved utgangen av januar er det 1 782 helt ledige arbeidssøkere i Nordland. Dette utgjør 1,5 prosent av arbeidsstyrken og er laveste januarledighet noensinne.

I tillegg til de helt ledige er det 798 delvis ledige og 319 arbeidssøkere på tiltak.

Dermed er det totalt 2.899 arbeidssøkere i Nordland, som utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Det er 1.546 færre arbeidssøkere enn samme måned i fjor, som gir en nedgang på 35 prosent.

– Selv om ledigheten har økt i januar sammenlignet med målingene de siste sju månedene i 2022, er det gledelig at vi har betydelig lavere antall arbeidssøkere enn det som har vært vanlig i januar, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

Ettersom mange kontrakter går ut ved nyttår er det vanlig med økning i arbeidsledigheten fra desember til januar.

I løpet av januar ble det registrert 983 nye arbeidssøkere i Nordland.

Av disse opplyser 24 prosent at de har mistet eller kommer til å miste jobben sin, mens 31 prosent oppgir at de er permittert eller kommer til å bli det.

Det er flest nyregistrerte arbeidssøkere fra industri og bygge- og anleggsvirksomheter, med henholdsvis 172 og 118 nye arbeidssøkere.

Innen industrien skyldes det høye antallet blant annet permitteringer fra fiskeindustrien.

Vinterfisket er nå så vidt i gang, og vi vil med stor sannsynlighet se færre permitteringer fremover.

20 av fylkets kommuner har 1,5 prosent helt ledige eller lavere.

Lavest ledighet er det i Lurøy kommune med 0,8 prosent helt ledige, mens Moskenes har fylkets høyeste ledighet på 4,5 prosent.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,2 prosent, Rana 1,1 prosent, Narvik 1,5 prosent og Vefsn 1,2 prosent.

Landet som helhet har en ledighet på 1,9 prosent helt ledige.

Nordland har sammen med Trøndelag, Troms og Finnmark lavest ledighet av fylkene med 1,5 prosent helt ledige.

Høyest ledighet av fylkene finner vi i Vestfold og Telemark som har 2,5 prosent helt ledige.