Godt salg av sjømat

Norge eksporterte sjømat for 12,7 milliarder kroner i januar. Det var den beste januarmåneden noensinne.

Dette er en økning på 2,4 milliarder kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med januar i fjor.

– Prisvekst er den viktigste årsaken til at januar ble nok en rekordmåned for sjømateksporten.

Eksportprisene for laks, torsk, ørret, sei og sild var betydelig høyere enn i januar 2022, sier Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

– Til tross for urolige tider og endrede varestrømmer, har sjømateksporten nådd nye høyder.

Inflasjonen er fortsatt høy i store deler av verden, og spesielt konsumentene i Europa har betydelige utfordringer med lavere kjøpekraft og negative forventninger til egen økonomi framover, sier Chramer.

I januar var det en nedgang i eksportvolumet av fersk hel laks til Europa, mens Kina og USA skiller seg ut med betydelig vekst.

– Kun 66 prosent av Norges totale eksport av laks målt i verdi gikk til Europa i januar.

Dette er den laveste andelen laks som har gått til Europa i en enkeltmåned siden april 1989, sier Chramer.

– Sjømateksporten for januar følger den sterke trenden vi har sett de siste 17 månedene, med månedlig sjømateksport på over 10 milliarder kroner.

Til tross for lavere eksportvolum av laks, torsk, ørret og hyse, bidro økte eksportvolum av sei og sild til økningen i eksportverdien.

En svakere norsk krone har også bidratt til rekorden, sier Chramer.