Hurtigruten får priskutt

Hurtigruten er en «melkeku» for norske havner og har betalt alt for høye anløpsavgifter, mener selskapet. På denne bakgrunn har selskapet krevd å få tilbake millionbeløp fra nesten alle anløpsstedene.

Rettssaken mot Bodø havn endte med et tap for Hurtigruten, men den saken blir trolig anket. Retten kom frem til at Bodø havn kunne forsvare sine takster, men selskapet har også tatt saken till for politisk vurdering.

-Havnene og deres foreninger har i årevis tolket havneloven feil og overfakturert havnebrukerne millionbeløp. Det slås fast av nytt vedtak fra Samferdselsdepartementet, skriver Hurtigruten i en pressemelding.

-Dette viser igjen at vårt krav om en opprydding i norske havner er helt på sin plass og kritisk viktig. Ekstra alvorlig blir det når havnesjefene, Norsk Havneforening og KS Bedrift Havn konsekvent har forsvart denne ulovlige praksisen, ikke bare i Kristiansund, men langs hele kysten, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Etter å ha krevd inn over 18 millioner kroner for mye i anløpsavgift fra sine brukere, nektet Kristiansund og Nordmøre havn å rette seg etter Kystverkets pålegg om stans i innkrevingen. KS Bedrift Havn og Norsk Havneforening har stilt seg bak havnen og uttalt seg sterkt kritisk til Kystverket og Hurtigruten.

Samferdselsdepartementet stiller seg i et nytt og endelig vedtak bak Kystverkets konklusjon om at Kristiansund og Nordmøre havn har overfakturert havnebrukerne i en årrekke.

Departementet slår fast at anløpsavgiften kun kan dekke visse spesifikke kostnader, ikke store deler av havnens driftskostnader, slik Kristiansund hadde gjort. Departementet slår videre fast at Kystverket, som havnenes tilsynsorgan, fullt ut kan overprøve havnens vurderinger.

Hurtigruten, som tidlig krevde tilsyn med flere havner, inkludert Kristiansund, er tilfreds med resultatet.

-Dette er en seier for hele sjøfarten, og vi er glade for at Kystverket har tatt tak i denne alvorlige saken og at de får støtten de trenger fra departementet. Vi forventer nå at de aktuelle havnene aktivt tar kontakt med oss for å rette opp i dette. De har hatt flere år på seg til å sørge for at loven følges, uten å ta grep. Nå er tiden inne, sier Skjeldam.

Hålogaland lagmannsrett omgjrde nylig litt overraskende dommen i Salten tingrett, hvor Bodø havn ble dømt for å krevd ulovlig høye priser av Hurtigruten. –Et tap for hele den norske sjøfarten, sier Stein Lillebo i Hurtigruten, som vurderer å anke til Høyesterett.

Lagmansretten beskriver havnens opptreden som kritikkverdig, men mener den ikke har misbrukt sin myndighet.

– Hurtigruten er overrasket, skuffet og svært uenige i dommen. Dette handler om rammebetingelsene for norsk sjøfart. Det er tverrpolitisk enighet om at mer gods skal flyttes fra vei til sjø. Denne dommen vil gjøre dette vanskeligere, sier prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten.