Nytt fylke nytt navn

Debatten er allerede startet om navnet på det nye fylket i nord, etter at Tromsø og Finnmark nå vil bli slått sammen til ett fylke. Hva skal da det nye fylket hete i fremtiden?

Fjoms, Thule, Region Nord eller Arktis, er noen av de lanserte forslagene. Troms eller Finnmark er selvsagt også aktuelle, og kombinasjonen «Troms og Finnmark fylke». Andre mener vi må komme opp med et helt et nytt navn, som Finn-Troms, Trofinn eller Nordfylket.

«Nord-Norge fylke» er også et alternativ som er blitt trukket frem, men dette møter nesten selvsagt motstand i Nordland. Hallvard Tjelmeland, professor i historie og religionsvitenskap ved UiT, mener identitet er viktig når man skal velge nytt navn. I hans øyne er det innlysende hva regionen må hete.

-Det må bli Nord-Norge, selv om folk i Nordland blir sure, sier Tjelmeland til avisen Nordlys. -Den identiteten som har oppstått historisk i nord er Nord-Norge. Navnet kom på slutten av 1800-tallet og har vært i alminnelig bruk fra begynnelsen av 1900-tallet. Nå har Nordland gått imot å opprette en region for hele Nord-Norge, og da må vi lage en uten dem. Om Nordland ønsker å være med i regionen senere, kan de selvsagt det.

På Vestlandet har Sogn og Fjordane og Hordaland gått sammen om å lage én region, og Tjelmeland mener at om to fylker på Vestlandet kan kalle regionen Vestlandet, bør det være mulig nord i landet også.

I forbindelse med kommunesammenslåing i Norge de siste årene, har Språkrådet flere ganger blitt spurt til råds. De har imidlertid ikke vurdert saker der fylker skal få nye navn, men har likevel en mening om hvordan politikere bør gå frem når det nye navnet skal velges.

– Vi har en lov om forandring av rikets inndelingsnavn fra 1909, og denne fastsetter navnet på de nåværende fylker. Når vi skal velge nye navn, må vi tenke litt på samme måte som ble gjort da de nåværende fylkesnavnene kom til. Da tenkte man på navn som hadde lange tradisjoner, sier Daniel Ims, seksjonsleder ved Språkrådet, til Nordlys.