Sparebank går bra

SpareBank 1 Nord-Norges resultat for 1. kvartal 2017 viser solid vekst. Særlig på personmarkedet. -Vi har hatt stø kurs gjennom hele 2016, og det er gledelig å se at utviklingen fortsetter også i det nye året, sier Jan-Frode Janson, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

Konsernet presenterer i dag et resultat før skatt for første kvartal på 391 millioner kroner, mot 344 millioner kroner for samme periode i 2016.

For fjerde året på rad er den økonomiske veksten høyere i Nord-Norge enn i resten av landet. Landsdelen har gått fra å være en subsidiert utkant og til å bli en netto leverandør til Norge. Konsernsjefen erkjenner at veksten konsernet har hatt i perioden henger sammen med dette.

–Nordnorsk næringsliv har over flere år nå opplevd høyere vekst enn resten av landet. En lav kronekurs er bra for eksportnæringene, og oppmykingen av forholdet til Kina som vi nå ser bidrar også til videre fremgang. Våre resultater er selvsagt påvirket av dette. Når det går godt for Nord-Norge, går det også bra for landsdelens finanskonsern. Men samtidig er vår vekst også tuftet på grep vi har gjort. Vi har de siste årene rendyrket vår kjernevirksomhet, og har avsluttet engasjementer som ligger på siden av dette. Det har gitt resultater, og vår avkastning er i toppklasse.

Fra nyttår trådte nye boliglånsforskrifter i kraft, noe som skal bidra til å bremse veksten i boligprisene. Selv om banken har justert praksis i tråd med ny forskrift, melder SpareBank 1 Nord-Norge om en volumvekst på 9,6 prosent på lån til personmarkedet.

– Vi har opplevd en økning i antall kunder, og tar markedsandeler i Nord-Norge. Også innskuddsveksten er høy. Det er et uttrykk for den veksten Nord-Norge har opplevd. Trenden med at nordnorske kunder velger det nordnorske finanskonsernet fortsetter. Det er jeg selvfølgelig svært glad for, forteller Janson.

Ikke bare er den gode utviklingen bra for konsernet, men som den største eieren får Nord-Norge ta del i utbyttet.

– Når det går bra for det nordnorske finanskonsernet, er det bra for konsernets største eier. I 2017 vil vi dele ut over 100 millioner i samfunnsutbytte til gode prosjekter i landsdelen. Resultatet i første kvartal gir et godt grunnlag for at vi også i 2017 skal skape et resultat som gir grunnlag for et fortsatt betydelig samfunnsutbytte til Nord-Norge, avslutter Janson.