Klart for flere tomter

Bulldozer Maskinlag AS har kjøpt en eiendom på 19 mål i Øvermarka på Sortland, der det snart kan bli nye boligtomter. Steinsvik Hus er akkurat nå ferd med å bygge ut siste rest av nabotomta.

På øversiden av Steiroveien vil det etterhvert fylles opp med et stort antall boliger. Bulldozerlaget har kjøpt hovedeiendommen her, mens huset til høyre i bildet har Theresa Oxem overtatt for den symbolske sum av kr 1,-.

Selgeren av eiendommen er ex-journalist og forfatter Alf R. Oxem. Han har altså nå solgt eiendommen 14/401 for summen 1.910.000 kroner. Arealet er 19.144 kvdratmeter og det betyr at hver kvadrat hadde en salgsverdi på 100 kroner. Oxems datter overtok samtidig en mindre del av eiendommen, med påstående bygning, for den nette sum av 1 krone. Hun vil trolig etterhvert få mange naboer, når boligfeltet bygges ut.

Nabotomten nord for dette arealet er nå bygget ut av Steinsvik Hus og Entreprenør AS, ved sitt datterselskap Sortland Boliger AS. Her er det kommet 12 frittstående bygg, med et stort antall leiligheter. Hvert bytt inneholder flere boenheter og dessuten er det carporter til alle utenfor. I disse dager blir de siste byggene gjort ferdig av lokale underleverandører. Området kalles gjerne for Nord-Steiro.

Når Steinsvik nå er ferdig er hele Øvermarka og Elvebakken fylt opp. Til sammen er det bygget 52 leiligheter her. Dermed må man gå videre sørover, slik planene lenge har vært. Alf Oxem har ventet i det lengste med å selge sin eiendom, men nå er det altså gjort.

Bulldozerlaget er spesialist på grunnarbeid, med graving og vegbygging, så det er naturlig at man selv tar denne jobben på den nye tomta. Bulldozerlaget har et nært forhold til SE-gruppen, som er en entreprenør som også setter opp boliger.

De 19 målene som nå er solgt blir nabotomta til to andre parseller, som allerede er solgt til eiendomsinvestorer i Bodø. Nabotomta i sør er på 22 mål og ble solgt i 2015 for 2,2 millioner, mens arealet sør for dette igjen er på 23 mål og gikk for 2,75 millioner. Kjøperen var selskapet Elveparken Eiendom AS i Bodø, som driver med utvikling og salg av eiendom. Firmaet ledes av Roy B. Nilsen, som også har vært sentral i byggingen av Hotell Stormen, ved det nye kulturhuset i Bodø.

Dermed er det altså til sammen nær 65 mål i skråningen over Steiroveien som nå kan bli boligtomter. Her vil det etterhvert komme et stort antall boenheter, ettersom det neppe bare blir eneboliger. Følger man oppskriften fra Steinsvik, så er det snakk om ca 150 nye boenheter til sammen på de 3 parsellene. Blir det eneboliger, blir antallet noe lavere.

Flere av leilighetene som Steinsvik Hus har satt opp i Elvebakken, ligger ute for salg på Finn.No. Bøarealet i disse er omkring 90-95 kvdarat og prisene varierer fra 2,5-2,7 millioner. Det er da 4-roms leiligheter med 3 soverom og carport utenfor. Noe felleskostnader kommer i tillegg, ettersom flere av byggene er organisert slik at man deler på utvendig vedlikehold og ventillasjonsanlegg.