Fire lensmannskontor stenges

korteresagt

Som vi tidligere har skrevet her i Vesterålnytt har det ligget i kortene en tid at de minste lensmannskontorene i distriktet blir helt nedlagt. Nå har også politimester Tone Vangen kommet med sin anbefaling, og som ventet ble det samme konklusjon her. Det betyr at Sortland blir hovedbase for politiet i Vesterålen, mens det blir et mindre kontor på Andenes. Dette på grunn av avstanden ut til Andøyas nordspiss. Kontorene i Hadsel, Bø, Øksnes og Lødingen vil derimot forsvinne. De ansatte blir organisert med utgangspunkt på Sortland. Målet er likevel å få en mer effektiv tjeneste og flere politifolk «ut i gatene».