2 promille skatt

Bedriftene i Øksnes vil måtte betale 2 promille skatt på sine eiendommer fra og med 2018. Dette avgjorde kommunestyret mandag, etter en lengre debatt. Dermed satte man sluttstrek for en heftig debatt som har gått i flere uker.

Eiendomsskatt på «verker og bruk» ble innført i Øksnes gjennom vedtak i budsjettet for 2018, som politikerne behandlet før jul. Senere kom det mange protester på dette og 8 av kommunestyrets representanter krevde å få saken opp til ny behandling. Det skjedde i mandagens møte.

Sjansen var til stede for at skatten kunne bli nedstemt, men etter debatt og gruppemøter, bestemte ØTL og Geir Rognan seg for å likevel innføre skatt. Dermed ble det et flertall med stemmene fra Ap, SV, KrF og ØTL.

Vedtaket ble imidlertid moderert slik at man kun får 2 promille skatt på næringseiendom, og ingen økning i årene fremover, slik det egentlig var planlagt. Dermed vil ikke skatten stige, og i stedet vil budsjettet blir tilført penger fra «havbruksfondet» som nå er etablert.

Ordfører Karianne Bråthen (AP) poengterte at det ikke var noe mål å innføre eiendomsskatt, men at man nå mer eller mindre er tvunget til dette ut fra den økonomiske situasjonen for Øksnes kommune. Bråthen har hele tiden holdt fast på dette synet, med god støtte fra rådmann Elise Gustavsen. Om ikke Øksnes skal havne på «Robek-listen», måtte man altså finne «nye» penger for å balansere budsjettet for 2018.