10 millioner kilo

Forrige uke gav opptur for skreifisket nord i Vesterålen. Det ble tatt i land 10 millioner kilo torsk denne uka, når man også tar med fangster som ble levert ved mottak i Troms og Finnmark.

Karl-Petter Adolfsen er fisker på «Sivertsen Jr» med hjemmehavn i Laukvik. Han fikk en bra «rugg» ombord under fisket sist vinter (foto: Karl-Petter Sivertsen).

Vinterfisket begynner å komme skikkelig i gang nå. Når det gjelder omsetningen av fersk fisk i forrige uke nådde torsken et kvantum på 10.100 tonn til verdi 176 millioner kroner. Det er en dobling fra forrige uke og er også toppnivå hittil i år, forteller Norges Råfisklag i sin ukerapport. Tilsvarende uke i fjor ga 8.400 tonn fersk torsk til 146 millioner.

Av den ferske torsken omsatt i uke 5 var nær halvparten, nærmere bestemt 5.100 tonn tatt på garn, av det var 2.600 tonn levert i Troms. Av totalen på vel 10.100 tonn var 3.250 tonn levert i Troms, 3.200 tonn i Vesterålen, 1.800 tonn i Vest-Finnmark, 1.250 tonn i Øst-Finnmark og 600 tonn i Lofoten.

Det er altså begynt å bli bra fart på fisket for Vesterålen, og ved mottakene i Andøy kom det i land flere fine fangster sist uke. Her er det også en del båter fra Lofoten som allerede nå er i full gang med å ta årets kvote, da skreien ennå er langt unna Lofothavet. Enkelte kunne levere opptil 35 tonn torsk og da er det snurrevad som er fangstmetoden.

På line og juksa er det ennå ikke noe særlig resultat, og de mindre båtene er derfor ikke kommet skikkelig i gang med sesongen. Utover i uka er det meldt bedre vær i Vesterålen og da håper også sjarkfiskerne å kunne gå på havet og få brukt juksamaskinene flittig. Kiloprisen for sløyd torsk uten hode ligger nå på kr 25,50 for fiskerne som leverer i Vesterålen og Lofoten.

Uke 5 bød på bedre driftsforhold med gode omsetningstall, men i likhet med foregående uke gjorde nok kulda det til mang en hustrig opplevelse på kysten. Råfisklagets ukeomsetning gjorde et nytt byks oppover, og første milliard i omsetning ble nådd i løpet av uken. Totalen i uke 5 ble 355,8 mill kroner (foreløpig tall), og av det kom 318,1 mill kroner etter landinger fra norske båter (220,3 fersk og 97,7 fryst).

Totalkvantumet torsk levert fersk pr uke 5 er også opp sammenlignet med fjoråret, fra 17.500 til 22.000 tonn, og verdien er økt fra 299 til 388 mill kroner, melder Råfisklaget. Det er økt kvantum for alle redskaper unntatt juksa og trål, og fordelingen i år er 9.900 tonn tatt på garn, 5.100 tonn på snurrevad, 4.600 tonn på line/autoline og 430 tonn på juksa.

Også når det gjelder den geografiske fordelingen er det stort sett økinger, spesielt for Vest-Finnmark, mens Troms er uendret i forhold til starten på fjoråret. Fordelingen i år er vel 4.500 tonn for hver av Øst- og Vest-Finnmark, mens 6.800 tonn er levert i Troms, 4.900 tonn i Vesterålen og vel 900 tonn i Lofoten/Salten.

Totalen var opp fra 250,5 millioner uken før, hvorav 229,8 mill kroner for norske båter (146,6 fersk/82,2 fryst). Også om vi sammenligner med uke 5 i fjor, kom vi bedre ut. Da nådde totalen 330,6 mill kroner, med 308,5 millioner for norske båter (176,7 fersk/131,9 fryst).