– Med en egen bestemmelse som forbyr deling av slike bilder og filmer, sender vi et tydelig signal om at dette er alvorlig kriminalitet som er straffbart.

Målet med lovendringen er å sikre at all deling av krenkende bilder er straffbart, og at dette kommer tydelige frem i loven, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Etter forslaget, er strafferammen fengsel inntil ett år. Straffenivået forutsettes å forbli der det ligger i dag for tilsvarende forbrytelser.

For deling av ett eller et fåtall seksualiserte bilder er straffenivået i utgangspunktet ubetinget fengsel i 60 til 90 dager.

For lovbrytere under 18 år er likevel ubetinget fengsel som den klare hovedregel ikke aktuelt.

Det foreslås en strafferamme på to års fengsel for grove handlinger, slik som planmessig og organisert deling av større mengder materiale.

– Deling av bilder er aldri offerets ansvar, det er helt og holdent den som deler bildet sin feil, og lovendringen vil tydeliggjøre dette. De groveste tilfellene skal også straffes høyere, sier  Mæland.