Tre mot en på Andenes

Vesterålen tingrett er denne uka satt på Andenes for å behandle en alvorlig straffesak. Tre personer står tiltalt for vold mot en fjerde person. Saken gjelder «medvirkning til grov kroppsskade», fordi den er begått av flere i fellesskap. Saken har en strafferamme på inntil 10 års fengsel. Den fornærmede skal ha blitt banket opp, fått brudd i nesebenet og bloduttredelse rundt begge øynene. Et kvelertak ble holdt slik at fornærmede mistet bevisstheten. Bakgrunnen for saken var opprinnelig et tyveri av en mobiltelefon i Andenes kirke, midt under en begravelse. Etter at politiet fant ut hvem som var tyven, ble dette angivelig fortalt til de tre gjerningsmennene. De oppsøkte så tyven på hans bopel og krevde å få mobilen tilbake. Da tyven nektet dette ble det håndgemeng og et basketak som endte med både grov vold og flere skader på interiøret. Blant annet ble en TV knust. Påtalemyndighetene har innkalt 7 vitner, mens forsvarer har innkalt en person.