Tapte steinbrudd-strid

Striden omkring steinbruddet i Brattåsen ved Stokmarknes har versert i retten gjennom flere runder. Tidligere driver, Svein Erik Nicolaisen, krevde i fjor 574.000 kroner i erstatning fra den nye driveren, Hadsel Maskin, for leie av et lagerbygg der. Vesterålen tingrett gav ham delvis medhold, men han ble bare tilkjent 42.000 kroner og samtidig dømt til å betale saksomkostningene for Hadsel Maskin med 157.000 kroner. Nicolaisen anket dommen, og den har nå vært behandlet i Hålogaland lagmannsrett. Denne gang ble Nicolaisen tilkjent 50.000 kroner i erstatning, men må nå betale saksomkostninger på 120.000 kroner for Hadsel Maskin. Nicolaisen må også dekke sine egne saksomkostninger. Hadsel Maskin har stort sett vunnet frem med alle sine synspunkt. Fasit betyr at Svein Erik Nicolaisen dermed har fått 50.000 kroner i erstatning, men må betale 277.000 til advokatene for Hadsel Maskin. Noen tvistesaker er det kanskje best å løse i minnelighet, utenom rettssystemet …