Lugging er tillatt

Vesterålen tingrett har frikjent en mor som var tiltalt for vold mot sine egne barn. Kvinnen har erkjent at hun under barnas oppvekst ved enkelte anledninger ble sur på ungene og brukte «mild vold» mot dem, som lugging. Barna har i avhørt fortalt om en vanskelig oppvekst, hvor moren har vært aggresiv, brukt kjeft, lugget og kløpet dem. Retten påpeker at barna har hatt vansker med å tidfeste hendelsene. Kvinnen slipper også å betale oppreisning til barna. Retten mener noen av forholdene er foreldet, mens andre er mindre alvorlige krenkelser. En dom på erstatning kan være ødeleggende for forholdet mellom barna og mor, som er i en positiv utvikling, skriver Vesterålen tingrett i sine domspapirer. Aktor hadde lagt ned påstand om fengsel i 1 år og 4 måneder, men mor ble altså frikjent.