Vil ta råkjørerne

Råkjørerne på Hadseløya mister «rallybanen». Den 4. oktober starter Statens vegvesen strekningsmåling av fart (S-ATK) på fylkesvei 82 mellom Melbu og Stokmarknes.

Måling av farten vil skje automatisk (foto: Statens vegvesen).

Det har i mange år vært problemer med for høy fart på strekningen mellom Melbu og Stokmarknes.

Politiet har beslaglagt mange førerkort, og bøtelagt enda flere førere.

– Automatisk trafikkontroll er et effektivt trafikksikkerhetstiltak der vi har problemer med høy fart, sier Jørgen Bysveen, seniorrådgiver på trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Vi jobber forebyggende med trafikksikkerhet, og ved å senke hastigheten på strekningen, reduserer vi faren for ulykker, og sparer liv og helse.

Den 9,2 km lange strekningen fra Husby til Hadselhamn, som ble godkjent for S-ATK i fjor, er nå ferdigstilt.

Dermed kan man starte opp om kort tid med måling av biler som passerer.

Det vil måles gjennomsnittsfart i begge retninger.

I fjor vurderte Nordland fylkeskommune, politiet og Statens vegvesen strekningen opp mot gjeldende kriterier for anleggelse.

Nordland fylkeskommune stilte økonomiske garantier, og S-ATK ble godkjent i november.

Våren og sommeren har blitt brukt til planlegging, bygging og testing.

Det er Statens vegvesen som sørger for oppsett og drift av fotoboksene, inklusiv fotografering av overtredelsene.

Politiet har ansvaret for å følge opp de straffbare forholdene som blir avdekket.