Vil støtte næringsliv

Vesterålens 5 kommuner får nå 2,5 millioner kroner som skal brukes til å støtte nye tiltak innenfor næringslivet i regionen. Det er kommunene som skal fordele disse pengene lokalt.

Mona Fagerås er fylkesråd for næring i Nordland og hun kan nå fordele hele 16,5 millioner kroner over de minste kommunene i fylket, som ekstra tilskudd for å bidra til utvikling i næringslivet (foto: NFK/ Berit Stensland).

Pengene er riktignok ikke fordelt ennå formelt sett, da saken skal opp i Nordland fylkesting først i aprilmøtet. Når fylkesrådet nå kommer med et velbegrunnet forslag, er det stor sannsynlighet for at dette blir det endelige vedtaket. Dermed vil 16,5 millioner bli fordelt med 13 millioner til ordinære kommunale næringfond, pluss 1,8 millioner til entreprenørskap for grunnskolene og 1,66 millioner til gründerfond.

-Dette er midler som betyr mye for næringsutvikling i Nordland. Kommunene kan bruke pengene til å gi støtte for bedriftsutvikling, tiltaksarbeid, grunnlagsinvesteringer og andre investeringer i næringslivet. Satsing på kvinner, ungdom og innvandrere skal prioriteres, sier Mona Fagerås (SV) som er fylkesråd for næring.

Hadsel kommune får 400.000 kroner, med 350.000 til næringsfondet og 50.000 til grunderfond. Sortland får tilsvarende beløp til næringsfondet, men 20.000 ekstra for grundere. Øksnes og Andøy får mest, med totalt 580.000 kroner til hver. Av dette skal 550.000 settes av til lokalt næringsfond i kommunen. Det samme blir resultatet for Bø, men her blir det 5.000 mindre til grunderne.

Dermed kommer Vesterålen ut med et samlet tilskudd til næringslivet på 2.555.000 kroner. Bodø, Narvik, Rana og Fauske er blant de kommunene som ikke får penger til næringsfond, men litt til grundere. Kommuner med innbyggertall over 20.000 tildeles ikke midler til ordinært næringsfond. Det samme gjelder kommuner som har inntekt fra konsesjonsavgifter over en halv million.

Sortland har nylig fått søknad fra Havna Service Sortland AS om 265.000 kroner i støtte til etablering av gjestehavn for småbåter. Kunstneren Bjørn Elvenes og skribent Ronny Jarl Jensen har søkt om 125.000 kroner til utgivelse av bok om «Blåbyen Sortland» og til et fond for videreutvikling av prosjektet. Det er politikerne i formannskap som formelt sett avgjør slike søknader og tildeler midler fra kommunens næringsfond.