Kvinner tar ledelse

Både i Vesterålen og ellers i Nordland er det svært mange sentrale roller som er bekledt av kvinner. Fylkesmannen (!) er Hill-Marta og fylkesordføreren er Sonja, mens Tove Mette, Siv og Karianne er ordførere.

Nordland fylkeskommune gratulerte i dag 8.mars «alle fantastiske kvinner der ute» med et bilde fra Nyksund. Ordføreren i Øksnes, Karianne B. Bråthen (Ap), og fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjo (KrF), har brukt deler av dagen til befaring i det nedlagte fiskeværet (foto:NFK/Geir Davidsen).

Ordfører Karianne Bråthen i Øksnes hadde i dag, på kvinnedagen 8.mars, med seg en annen kvinne på befaring i Nyksund. Det var Ingelin Noresjø, som er er fylkesråd i Nordland for kultur, miljø og folkehelse. Karianne kunne da fortelle at i Øksnes heter rådmannen (!) nå Elise Gustavsen og assisterende rådmann (!) Linda Rasmussen. Det er altså tre kvinner i toppledelsen av Øksnes kommune. At stillingstittelen til to av disse slutter på «-mann», må man notere som en historisk avlegger som trolig vil falle om ikke lenge.

Også fylkesmannen (!) i Nordland er kvinne, men kalles fortsatt altså «-mann». Det er Sortlands tidligere ordfører Hill-Marta Solberg. Hun har med seg en annen Sortlands-politiker i Bodø da Sonja Steen nå har tittelen fylkesordfører. Sonja styrer fylkesrådet, når dette samles for å ta politiske avgjørelser. Fylkesmannen er mer Statens forlengede arm i Nordland og driver ikke med aktiv politikk.

Nordland fylke har kvinner i mange ledende posisjoner. Nevnte Noresjø er altså en av fylkesrådene, mens Hild-Marit Olsen er fylkesråd for utdanning og Mona Fagerås er fylkesråd for næring.

Lokalt i Vesterålen har Karianne Bråthen med seg kvinnelige kolleger både i Sortland og Hadsel. Siv Dagny Aasvik er ordfører i Hadsel og dessuten leder av Vesterålen regionråd. Sortland har både kvinnelig ordfører og rådmann, med henholdsvis Tove Mette Bjørkmo og Randi Gregersen. Fra Sortland kommer også statssekretær Grete Ellingsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Over i de halvoffentlige bedriftene i Vesterålen så finner vi også kvinner i sentrale stillinger. Direktør for Kulturfabrikken i Sortland er Tone Toften, som også har møtt på Stortinget en del i inneværende periode som vara. Som leder for Reno-Vest IKS sitter Berit Emilie Pettersen.

Vi har her bare trukket frem og listet opp noen av kvinnene som sitter i toppstillinger. Kanskje er det litt urettferdig ettersom man vet at noen av de aller viktigste jobbene i landet blir utført av kvinner som sjelden blir nevnt i festtaler. Sykepleiere, vernepleiere, hjemmehjelpere, lærere, førskolelærere og andre innen helse, omsorg og oppvekst utfører hver eneste dag (og natt) oppgaver for de aller svakeste i samfunnet. I disse yrkene er det jo en veldig overvekt av kvinner, mens mennene stort sett velger bort «omsorgsyrker» når de legger sitt utdanningsløp.