Vil sponse sykepleiere

Sortland satser hardt på å sikre seg nok sykepleiere i fremtiden. Nå kan studenter få 40% lønn under studietiden, med vilkår om å forplikte seg til jobb etter utdanningen i Sortland kommune.

Helsesjef Sture Jacobsen i Sortland kommune vil sikre nok sykepleiere og tilbyr flere ulike økonomiske «gulerøtter» for de som vil ta jobb i hans kommune (arkivfoto).

Det er stor mangel på sykepleiere over hele landet og Vesterålen er intet unntak. Lokalt knives det hardt om å trekke til seg faglærte i hvite frakker, der Hadsel og Sortland har vedtatt ekstra lønn og goder for de som vil jobbe her.

Sortland kommune går nå et skritt videre og annonserer i disse dager med 40% lønn for studenter som skal blir sykepleiere. Det er mulig å få lønn i inntil 4 år, men da må også studenten forplikte seg til å jobbe ved en av Sortlands institusjoner i minst 2 år etter fullført utdanning.

-Vi ønsker å knytte kontakt med deg som er sykepleiestudent og tilbyr deg nyopprettet utdanningsstilling. Utdanningsstilling vil si at du får lønn tilsvarende 40% stilling i hele utdanningsløpet. Du vil minimum motta tilsvarende fast stilling etter endt utdanning, skriver helsesjef Sture Jacobsen i sin annonse.

Det gode tilbudet fra Sortland kommune har selvsagt noe med «små skrift», som betyr at kommunen ønsker noe tilbake for sine penger. Studentene plikter å jobbe 4 uker i sommerferieperioden tilsvarende full stilling (35,5 t/uke) og fire helger i året, samt 7 dager i høytider som f.eks. jul, påske og pinse.

Studenten vil være fast tilknyttet en avdeling og jobben innebærer primært pleie- og omsorgsarbeid. Det følger også med veiledningsansvar for andre yrkesgrupper, elever og studenter, som ellers er vanlig for fagutdannede sykepleiere.

Det trenges sykepleiere ved avdelingene Rus og psykisk helse, Sjøgata bofelleskap, Håløygtunet, Lamarktunet avdeling Stabburet, Lamarktunet avdeling Laen og Lamarktunet avdeling Gammelstua. Her er også de postene som nå er aktuelle.

Dette betyr trolig at man vil «ansette» inntil 6 studenter som får lønn under utdanningen. Allerede er det 4 som har søkt og fristen går ikke ut før 10. oktober. Her er det altså en unik mulighet for de som tenker på å bli sykepleier, der Sortland kommune kan sponse 4 år av utdanningen.

Om kommunen dekker 40% lønn i 12 måneder for en student, så blir det et halvt års bindingstid. To års lønn gir et års bindingstid, mens 3 års lønn gir halvannet års plikt. For den som mottar 40% lønn i 4 år vil det bli krav om 2 års jobb i Sortland kommune. Hvis man slutter før bindingstidens utløp, må det betales tilbake en forholdsmessig del av den utbetalte lønna.

Tidligere kunne norske kommuner hente vikarer fra Sverige, når det var akutt mangel på sykepleiere her. Dette skjer ikke lenger for nå er det også krise i nabolandet. Sverige mangler opp mot 6.000 sykepliere, mens det anslås en mangel på 4.500 i Norge.

– Jeg synes det er flott at kommunene nå skjønner alvoret. Sykepleiemangelen er en varslet krise, og det er bra at kommunene nå bruker lønn som virkemiddel for å tiltrekke seg den kompetansen de trenger, sa styremedlem Marianne Sæhle i Norsk Sykepleierforbund til TV2 forleden.

Da ble nettopp Sortland trukket frem som en av de kommunene som tilbyr mest for å trekke til seg denne yrkesgruppen. Men det er hele 146 kommuner i Norges som nå har vedtatt ulike ekstra goder for å trekke til seg sykepleiere, ifølge TV2.