Vil rive med blålys-fart

De nyvalgte politikerne i Sortland vil ha fortgang i å rive deler av gamle Nortura for å gi plass til «blålys-etatene», med gjerne ambulanse, politi og sivilforsvar vegg i vegg med brannstasjonen.

Politiet kan få ny plass der Nortura-bygget står (arkivfoto VNY).

I dagens møte i Sortland formannskap ble det vedtatt å åpne for salg av tomt til private investorer som vil bygge ambulansestasjon og politistasjon.

Tomta vil ligge rett nord for dagens brannstasjon, der det gamle bygget etter Nortura (salgslaget) fortsatt står.

– Vi stiller oss alle bak at de som jobber i ambulansetjenesten skal ha gode arbeidsforhold.

De har hatt dårlige forhold over flere år, sa Rune Stigen Kvannli (SP).

Han lanserte derfor et forslag på vegne av Høyre, FrP og Senterpartiet om å fremskaffe tomt til dette.

Et vedtak ble gjort der også Arbeiderpartiet støttet forslaget, og kun SV stemte imot.

Vedtaket sier at det skal lyses ut og fradeles tomt for bygging av ny ambulansestasjon med plass til 3 ambulanser.

Det forutsettes at tomta gir plass til et bygg i to etasjer.

En del av Nortura-bygget må rives til den røde pipa, for å gi plass til ambulansene (arkivfoto VNY).

Ved behov for ytterligere areal skal det begrunnes og drøftes av politikerne på nytt.

Utbyggere inviteres til å kjøpe tomt for å realisere bygging av ambulansestasjon i første rekke.

Dette skal skje umiddelbart, slik at man ikke taper tid i forhold til prosessen som Nordlandssykehuset har for etablering av ambulansestasjon.

Politikerne henviste dessuten til et tidligere vedtak, der man også har åpnet for å gi plass til politi og sivilforsvar på samme område.

Dette skal da ligge vegg i vegg med dagens brannstasjon, og rett nord for denne.

Vedtaket nå betyr at kommunen selv ikke skal bygge, men klargjøre tomt for private utbyggere.

Hvem som eventuelt får en kontrakt med ambulanse eller politi, er foreløpig et helt åpent spørsmål.

– Dette har vært en føljetong over mange år og nå er det på tide at vi kommer i gang, sa ordfører Grete Ellingsen.

– En riving er bestilt og skulle allerede vært igangsatt, påpekte ordføreren.

– Arbeiderpartiet støtter forslaget, da det har samme intensjon som vi har hatt.

I tillegg til ambulanse må vi også ha med politi i denne sammenheng, sa Tove Mette Bjørkmo.

Det ble altså bred politisk enighet om å lyse ut en tomt, som kan gi plass til en eller flere blålys-etater.

Fra tidligere er det satt av 5,9 millioner kroner til riving av deler av Nortura-bygget.