Markerer FN og Palestina

I dag startet lokale politikere på Sortland med en markering foran rådhuset med flaggene til FN, Palestina og Norge. Det samme skjedde ved flere andre rådhus, som i Oslo.

Tove Mette Bjørkmo, Elisabeth Reinsnes, Toine Sannes, Grete Ellingsen, Jørn Martinussen og Christoffer Ellingsen (foto: SK).

Den 29. november er FNs offisielle solidaritetsdag for Palestina, som ble vedtatt i 1977.

Dagen markeres av det politiske Sortland i fellesskap med en symbolsk flagging foran rådhuset.

Her deltok Tove Mette Bjørkmo (AP), Toine Sannes (MDG), Elisabeth Reinsnes (SP), Grete Ellingsen (H), Jørn Martinussen (V) og Christoffer Ellingsen (Rødt).

Sigrid Randers Persson, SV var ikke til stede på bildet men støttet markeringen.

– Vi ønsker å markere FNs offisielle dag for solidaritet for Palestina, sier politikerne i en uttalelse.

– Dette er ikke en markering som tar stilling til krigen som nå utspiller seg i Midtøsten, men vi ønsker å uttrykke dyp bekymring og uro for de lidelsene som skjer på Gaza.

Det er forferdelige bilder og tragiske historier vi hører fra Gaza og lidelsene og omfanget av ødeleggelse er enorme.

Det er derfor viktig at vi også lokalt markerer støtte til FNs arbeid med å oppnå fred i Midtøsten, at sivile beskyttes og at arbeidet som gjøres av humanitære organisasjoner knyttet til FN styrkes.

Vi setter vår lit til at verdenssamfunnet med FN i spissen arbeider og oppnår fred, utvikling mellom stater og like rettigheter for alle mennesker, sier lokalpolitikerne i sin felles uttalelse.

Den internasjonale dagen for solidaritet med det palestinske folket markeres av FN den 29. november hvert år.

Det palestinske folk har blitt berøvet sine rettigheter, inkludert retten til selvbestemmelse og egen stat.

Dagen er til for å rette oppmerksomhet mot manglede rettigheter for det palestinske folk og det faktum at spørsmålet om Palestina fremdeles er uløst.