Tja til Gaia uten tomt

Gaia-museet er tiltenkt på tomt ved sjøen i forlengelsen av hurtigrutekaia. Det kan bli vanskelig å få til. Politikerne sier nå «tja» til neste trinn i realiseringen, men vil gjerne ha annen tomt.

Kanskje en stor ledig P-plass kan bli tomt for Gaia-museet, i stedet for ved sjøkanten (arkivfoto VNY)?

Leder for Gaia-prosjektet, Ane Høyem, orienterte i dag politikerne om fremdriften og status for planene.

Responsen var bra, da mange ser at dette prosjektet inneholder flere viktige element som Sortland trenger.

Når det så gjelder det nye bygget, som kommunen har fått i oppdrag å sette opp, så kom det imidlertid en del spørsmål.

Prislappen er vel 200 millioner kroner og her er det tenkt at Sortland kommunen skal dekke en tredel.

Som en del av dette vil man ha en kommunal tomt ved terminalkaia i sentrum, på skrå foran Scandic hotell.

Her kom det flere innvendinger og spørsmål da formannskapet i Sortland drøftet saken i dag.

Vedtaket man endte opp med etter en del debatt, var å bevilge 2,5 millioner til et forprosjekt.

Selve hovedbevilgningen på 57 millioner er ikke klubbet igjennom, da man først vil se hele «pakken».

Den utpekte tomta er nå langt fra sikker, da dette må drøftes nærmere med flere parter.

Her ønsker politikerne å se på andre mulige plasseringer av bygget.

Om det dessuten lar seg gjøre å bygge en del av Gaia-museet under havets overflate, er man også usikre på.

Dermed er det altså flere ting som må falle på plass, før Sortland virkelig går inn i prosjektet med full tyngde.

Hvor man kan finne en alternativ tomt er usikkert.

Ikke langt unna den påtenkte sjøtomta finner man en stor kommunal parkeringsplass.

Det er ved siden av «Kystnæringssenteret», som er en del av Kulturfabrikken. Begge eid av kommunen.

Kanskje kan denne tomta være et alternativ, så får man det nye museet direkte i forlengelsen av kulturhuset.