Alt er nå helt avklart

Et par uklarheter omkring blokkene i «Steinbruddet» på Sortland er nå formelt avklart. Den pålagte byggestansen ble nylig opphevet og torsdag sa formannskapet ja til en mindre «disp».

Skråningen bak blokka i Steinbruddet er nå godkjent (arkivfoto VNY).

Det store prosjektet med bygging av 5 blokker øverst i Kirkåsen på Sortland kan nå gå videre til fase to.

Sist sommer ble det lagt ned byggestans etter første blokk og kommunen mente det var tatt ut for mye inn mot grøntområdet.

Etter en purring fra advokaten til Steinbruddet Invest As, så ble byggestansen opphevet av teknisk etat i høst.

Det gamle formannskapet ville imidlertid ikke innvilge en klar dispensasjon fra planen som var vedtatt i 2010.

Etter valget i høst er et nytt knippe politikere på plass og saken ble torsdag tatt opp igjen, nå med positivt utfall.

– Tilbake i 2011 ble det gjort en risikoanalyse for høyden på det utsprengte området, påpekte Rune Kvannli (SP).

Her ble det omtalt en del forhold som burde avklares, for å hindre utglidning av stein fra øverste del.

– Jeg har selv vært på stedet og sett på dette nylig.

Nå fremstår høyden på fjellskjæringen lavere og er dermed sikrere enn den gamle planen tilsa, sier Kvannli.

Kommunedirektøren anbefalte å stå på det negative vedtaket fra forrige formannskap.

Det ville ikke Kvannli og fremmet et «ja til dispensasjon» på vegne av H, FrP og SP.

Dermed ble altså en mindre endring av planen fra 2010 godkjent, slik utformingen fremstår i dag.

Det betyr i klartekst at alle formelle forhold omkring første etappe av utbyggingen nå er avklart.

Neste trinn kan påbegynnes straks entreprenøren er klar for grunnarbeid til neste bygg.

Det nye vedtaket ble gjort med 7 mot 2 stemmer i formannskapet.

Ordfører Grete Ellingsen deltok ikke saksbehandlingen, da hun er inhabil som ektefelle til en av utbyggerne.

Varaordfører Maroun Abou Zeid gjorde debut som ordfører og klubbet igjennom det nye vedtaket.

Her tar kommunen klagen til følge i medhold av bygningsloven (§19.2) og innvilger dispensasjon fra reguleringsplanen (§6.1).

Dette gjelder terrengtilpasning mot friluftsområdet på tilstøtende areal.

Formannskapet anser at fordelene av å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene.

Begrunnelse er at gjennomført terrengtilpasning har gitt lavere høyde på fjellskjæring (stup).

Dette sees som en klar fordel. Endringen gir også bedre tilgjengelighet til friluftsområdet bak.