Vil kjøpe en etasje

Ved Kulturfabrikken står en etasje ledig etter at Mattilsynet flyttet ut av sine lokaler nylig. Sortland kommune tenker nå å kjøpe etasjen for 11,5 millioner og pusse opp for 5 til.

3.etasje i det gamle «Kystnæringssenteret» har stått ledige etter at Mattilsynet flyttet ut. Sortland kommune tenker nå på å kjøpe etasjen og pusse opp for eget bruk.

Rådmannen forteller ikke hva man tenker de omtalte lokalene kan brukes til, når politikerne nå inviteres til å bruke 16,5 millioner for å kjøpe mer plass ved Kulturfabrikken. Det er 905 kvadratmeter kontorlokaler man da får i 3. etasje. Saken skal opp i formannskapet på torsdag, men må også innom kommunestyret.

Det er kjent at Sortland kommune tenker å kombinere lokaler for kultur og helse, slik at man slipper å bygge et helt nytt helsehus til flere hundre millioner. Ved å utnytte plassen i og omkring Kulturfabrikken, kan man få løsninger som avhjelper mye av det et helsehus ville romme. Blant annet trenges det plass til et nytt legesenter.

Rådmannen mener at kjøp av denne seksjonen vil det være en god mulighet for synergieffekter, ved at mer kommunal virksomhet kan samlokaliseres i kulturkvartalet. Hele eller deler av 3. etasjen vil i løpet av året kunne utformes og tas i bruk, til det kommunen selv ønsker. Det er gjort befaring av eiendommen og rådmannen mener bygningsmassen fremstår med gode kvaliteter som tilfredsstiller det arealene kan nyttes til.

Opprinnelig eide Blåbyen Invest as hele den gamle Hermetikk-eiendommen, Kystnæringssenteret og nybygget der restauranten Stedet og fysioterapeutene var. Fra 2011 begynte man å dele opp eiendommen og selge delene til andre. Blåbyen Eieindomsinvest as kjøpte 3 seksjoner av det opprinnelige bygget for 16,5 millioner i 2013. Prisen fremkom etter noen takster man hadde med tillegg av kostnader for oppgradering. Nå er det en av de 3 seksjonene kommunen altså vil kjøpe for 11,5 millioner og pusse opp for 5 millioner.

Blåbyen Eiendomsinvest as hadde leieavtale med Mattilsynet, men denne løp ut i fjor og siden har lokalene stått ledige. Politikerne ville egentlig kjøpe alle 3 seksjonene fra BEI for 16,5 millioner nå, men dette har selskapet ikke vært villige til å akseptere. Formannskapet i Sortland har tidligere behandlet dette forholdet i to lukkede møter. Det er truet med rettslig prøving av forholdet. Siste møte var 9. juni og protokollen derfra viser ar Sortland kommune ikke vil ta en sak på dette. Politikerne fattet vedtak der man ber rådmannen forhandle med Blåbyen Eiendomsinvest as. Man ville ikke betale 16,5 millioner og bad om å få kjøpe de 3 seksjonene for en lavere sum. Det er nå blitt avvist og i stedet altså blitt til et tilbud der kommunen på den største seksjonen for 11,5 millioner.