Vil ha ny fylkesledelse

Nordland Høyre har årsmøte denne helgen og dette inkluderer også et nominasjonsmøte. Beate Bøe Nilsen fra Sortland vil trolig her bli satt på førsteplass på lista for det kommende valget i 2019.

Beate Bøe Bilsen mener Høyre bør overta ledelsen av Nordland fylke, i stedet for koalisjonen mellom Ap, Sv, Sp og Krf som styrer i dag (foto: innsendt). 

Følgende er et innlegg Beate Bøe Nilsen har skrevet, sammen med Joakim Sennesvik. Hun leder programkomiteen i fylkespartiet og han er leder for Bodø Høyre. Begge er faste representanter for Høyre i Nordland fylkesting. Her er deres innlegg:

Nordland går så det griner med omsetnings- og eksportrekord i år og med vekst på niende året. Utfordringene er at vi mangler langsiktig og risikovillig kapital samt kvalifisert arbeidskraft. Derfor må vi gjøre regionen mer attraktiv for investeringer og for unge som vil etablere seg, stifte familie og ha bolyst i Nordland. Samtidig registrerer vi at arbeidsledigheten er rekordlav.

Da er det synd at vi har en politisk ledelse i Nordland fylkeskommune som i stedet for å framsnakke Nordland, driver med konstant svartmaling om den økonomiske situasjonen for landsdelen og er i en evig høylytt konflikt med landets politiske ledelse.

Dette slår tilbake som en bommerang og gjøre Nordland mindre attraktiv. Det er bemerkelsesverdig at dagens politiske ledelse ikke kan samarbeide med den til enhver tids sittende regjering.

Det å drive politikk, er snakk om prioriteringer. Næringslivet etterlyser mer satsing på vei, forskning og utvikling og det har de fått gjennom 4,4 milliarder kroner til fylkesveier hvorav 1,25 milliarder går til Nord-Norge. Paradokset er at Nordland ikke har klart å bruke opp bevilgninger på fylkesveier i 2018 pga. manglende prosjektering.

Det investeres i store infrastrukturer som E6 Helgeland, E6 Sørfold, Hålogalandsbrua og Hålogalandsveien. I tillegg er bevilgningene til forskning og utvikling doblet.

Selv om Nordland fylkeskommune isolert sett får en nedgang i inntekter på grunn av omlegging i 2015, er Nordland fremdeles blant fylkeskommunene med høyest nivå på frie inntekter pr. innbygger. Det blir færre innbyggere i Nordland, noe som bidrar til nedgang i overføringer.

Selv om det reduseres på regionale utviklingsmidlene, så ønsker ikke fylkesrådet å fokusere på de kompensasjonsmidlene som ble gitt for å lette overgangen, samt 76 millioner fra Havbruksfondet, 43 millioner til Nord Norges tilskudd og 45 millioner i skjønnsmidler.

Hvor vellykket har de regionale utviklingsmidlene vært? Vi har friskt i minne medias fokus på evalueringen av Nordlands bruk av regionale utviklingsmidler fra 2012 til 2015. Kritikken var at man deler ut nesten 900 millioner men mangler oversikt over resultatene. De milliarder som primært skulle skape arbeidsplasser kunne ikke dokumenteres å ha effekt. Er det ikke da på tide å se på alternativ bruk av deler av midlene?

Når fylkesrådet allikevel klager på økonomien, så bør de sette tæring etter næring og slutte med dårlige prioriteringer. De har prøvd å tegne nytt samferdselskart for Nordland hele fire ganger uten å lykkes. De vil bygge en tredje videregående skole i Bodø som det ikke er behov for og de vil bygge ny fløy på fylkesbygget uten at man konkret vet hvilke statlige oppgaver man vil få tilført gjennom Regionsreformen.

Vi står overfor utflytting av offentlige/statlige arbeidsplasser til regionalt nivå.  Med det konfliktnivået som det legges opp til fra fylkesrådet, er vi redd for et negativt resultat hvis det ikke skjer en endring i holdningene.

Nordland Høyre mener at innbyggerne i Nordland fortjener nå en ny og handlekraftig politisk ledelse som vil jobbe til det beste for Nordland.

Av Beate Bø Nilsen og Joakim Sennesvik, Høyre i Nordland