Vil gjerne ha en million

I kjølvannet av Vardia har flere firma bedt om støtte for oppstart innen forsikring på Sortland. Nå er det millionær og golfentusiast Erik Andreas Aagaard som gjerne vil ha en million av næringsfondet.

Golfforsikring

Som golfspiller tilhører du statistisk sett en lavrisikogruppe med god økonomi, som tar godt vare på både helse, hus, bil og båt. Dermed kan du få ekstra gode forsikringsvilkår,  fremgår det på en av nettsidene til Erik Andreas Aagaard (illustrasjonsfoto). 

Det nystiftede selskapet Storkunde AS skal ifølge Brønnøysund-registeret «Formidle forsikringer, bygge opp samkjøpsordninger og samkjøpspooler innen forsikring, samt drive virksomhet som er beslektet hermed«. Dette er et vanlig aksjeselskap med 30.000 kr (minimumskravet) i kapital, der alle aksjene eies av Erik Andreas Aagaard (58) i Oslo. Nå har selskapet sendt søknad til Sortland kommune, der de ber om en million fra det kommunale næringsfondet.

I søknaden skriver Aagaard: Vardia har bygget opp forsikringskompetanse på Sortland gjennom år. Når Vardia nå legger ned kontoret ønsker vi å bygge opp ny virksomhet med ansatte fra Vardia som bygger videre på den forsikringskompetansen disse allerede besitter.

Søknaden forteller ikke noe mer konkret om prosjektet i antall arbeidsplasser og vyer for fremtiden. Storkunde AS skal selge forsikringsmegler-tjenester særlig for regionene Narvik, Harstad, Lødingen, Lofoten og Vesterålen. Man vil rette fokus mot forsikring for SMB-kunder (små og mellomstore bedrifter) og målet er å redusere forsikringspremiene deres betydelig. Bak Storkunde AS står det godt etablerte forsikringsmeglerselskapet Norwegian Insurance Brokers AS, som er registrert som uavhengig forsikringsmegler, står det i søknaden.

Erik Andreas Aagaard er involvert i selskapene Golf i Sol og Varme AS, Nordic Insurance Service AS og Norwegian Insurance Brokers AS. De to sistnevnte driver med megling av forsikringer, og hadde 5,5 og 2,2 millioner i årsomsetning i 2014. Aagaard er en holden mann selv, med 5 millioner i netto formue og 6 millioner i inntekt (2014-tall).

Aagard er en ivrig golfspiller. Sammen med kona Leni Schjærven Aagaard har de firmaet Golf i Sol og Varme as. Dette er nesten uten omsetning, men har eiendom verdt ca 2,5 millioner. Aagaard har også forhandlet frem et spesielt forsikringstilbud for golfspillere som er medlem av Norges Golfforbund. Her skrives det at golfspillere er en «lavrisikogruppe» som dermed kan få særlig gode vilkår og lave premier. Nettsidene viser at det er Nemi Forsikring som er partneren her.

Nå søker Aagaard altså om en million i tilskudd fra Sortland kommune for å starte opp sitt nye firma. 6 måneders drift på Sortland er ventet å koste 1,15 millioner. Egenkapitalen er kun 30.000,-men ellers vil Aagaard finansiere 120.000 fra andre kilder. Reise, opphold og opplæring på Sortland er ventet å koste 200.000 kr. Selskapet skal jobbe via telefon og internett, for å skaffe kunder til meglingstjenestene.