Vil fjerne gamle biler

Parkeringsplasser i Sortland sentrum skal ikke brukes til hensetting av gamle avskiltede biler. Flere kjøretøy har stått i lengre tid og nå vil kommunen ta affære og fjerne disse selv.

Bilvrak fjernes

Parkeringsplassen i Kjøpmannsgata ved tannlege-kontorene er eid av Sortland kommune. Her står tre gamle avskiltede biler, så nå vil bli fjernet av kommunen, om ikke eierne selv gjør dette.

Offentlige parkeringsplasser er ikke til for denne type oppbevaring av kjøretøy, og Sortland kommune ønsker kjøretøyene fjernet. Dersom eierne ikke selv fjerner dem, vil dette bli iverksatt av kommunen. Fordi kjøretøyene både er låst og avskiltet, er kommunen forhindret fra – på en enkel måte – å finne frem til eierne. Av samme årsak er det følgelig umulig for kommunen å varsle eierne direkte med anmodning om fjerning.

Dette skriver Sortland kommune på sine nettsider. Kjøretøyene vil bli fjernet i nær fremtid. Alle kostnader som påløper må dekkes av eieren, når man finner ut hvem det er. Ikke minst gjelder at for at kjøretøy som er tauet, inn skal kunne utleveres må alle påløpte kostnader dekkes av eier.

Det er Sortland kommune ved kommunalteknisk avdeling som har ansvaret for dette og skal passe på at parkeringsplassene i sentrum brukes slik det er forutsatt. Langtidslagring av avskiltede biler er et problem som man nå altså ønsker å møte ved å fjerne de aktuelle bilene direkte. Et av Sortland bilbergings-firma vil trolig bli gitt oppgaven med å fjerne bilene. Eierne må betale en betydelig avgift for å få frigitt kjøretøyene igjen, så her lønner det seg å ta affære selv, kanskje.