Vil bygge på hotellet

Scandic hotell på Sortland kan bli dobbelt så stort som i dag, dersom nye planer blir satt ut i livet. Eierne er foreløpig bare i tenkeboksen, men det skisseres en større utbygging på nabotomta.

Bildet her er «fotoshoppet» av VNY for å illustrere dimensjonene (foto: VNY).

Det skjer mye positivt i og omkring Sortland by, og det er litt av bakgrunnen for at nabotomta til Scandic hotell kan bli bygget ut i nær fremtid.

Planene er fortsatt bare på idé og skissestadiet, men likevel kommet såpass langt at det er lagt noen føringer.

Om det blir et dobbelt så stort hotell her, er heller ikke helt sikkert, da det kanskje kan bli leiligheter i stedet.

Eieren av tomta er selskapet Hotelleiendom Nord AS, som eier dagens hotell.

Foreløpige planer er nå ført i pennen av LPO arkitekter og rådgiverne hos Indira utvikling AS.

Tankene man har gjort seg er altså å bygge ut nabotomta, som i dag brukes til en åpen parkeringsplass for 75 biler.

Her skal det komme et nybygg der det blir parkering i første og andre etasje.

Skissen viser en tenkt fremtidig situasjonsplan – dagens hotell er farget rosa (foto: LPO arkitekter).

Mot havneterminalen tenker man å bygge opp til 7 etasjer, som er like høyt som dagens hotell.

Mellompartiet blir imidlertid litt lavere og er antydet til seks etasjer mot sørvest.

Ut mot Sortlandsundet blir det kanskje bare 2-4 etasjer, da man tenker at flaten her skal være delvis grønn.

Det blir dermed et stort mulig uteområde, som kanskje kan brukes til en stor skjermet utendørs restaurant.

Høyden her avhenger av planene for «Gaia-museet», som kanskje skal bygges helt ute på kaikanten.

Planleggingen som nå skal skje blir derfor knyttet sammen med det som planlegges for Gaia og hotellet, da det er nabotomter.

Sortland kommune eier nabotomta og skal stå for byggingen av Gaias containermuseum.

Hotelleiendom Nord AS ønsker altså nå å delta i utviklingen av området, med et stort nybygg.

Dagens hotell har et bruksareal på 5.600 kvadratmeter, mens nybygget blir på ca 11.000 kvadratmeter gulvareal.

LPO arkitekter har ikke laget noen arkitektoniske skisser ennå av fremtidig fasade.

Bildet som er brukt øverst i denne artikkelen er derfor kun en illustrasjon, som er «fotoshoppet» av Vesterålnytt.

Har du innspill eller kommentarer til denne saken, så send gjerne en epost til oss via red@vny.no.