Matpriser steg 10 prosent

Nye tall fra SSB viser at matprisene økte med 10% i fjor. Fryst fisk, sukker og olivenolje økte med 20%, mens frukt ble 14% dyrere i løpet av året. Prisene har ikke steget så mye siden 1982.

Prisene på frukt økte med ca 14% i fjor (arkivfoto VNY).

De fleste har nok lagte merke til at handleturene hos Kiwi, Rema og Extra har blitt betydelig dyrere den senere tid.

Nå blir dette bekreftet av nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Konsumprisindeksen (KPI) tar med seg alle varer og tjenester og steg 4,8 prosent fra desember 2022 til desember 2023.

Høye priser på mat, drikke og husleie bidrar betydelig til den kraftige prisveksten.

Fra 2022 til 2023 økte prisene på matvarer med hele 10,0 prosent. Høyere årsvekst har ikke blitt målt for denne varegruppen siden 1982.

Kraftigste hopp i prisene var på frukt og grønnsaker, som steg med henholdsvis 13,6 og 13,3 prosent.

Ser man på varegruppen kaffe, te og kakao, så steg denne med 11,7% i fjor, etter å ha økt med 16,6% i 2022.

I løpet av de to siste årene har altså kaffe og te blitt ca 30% dyrere.

Melk, ost og egg var blant matvaregruppene med lavest prisvekst i fjor, til tross for at prisene for disse varene samlet steg med 7,6 prosent.

Det var en uvanlig sterk prisvekst på mat fra april til juni, spesielt for den tiden av året.

Det kan ha hatt sammenheng med at det vante prishoppet i februar ikke ble så sterkt som mange forventet, og at heller prisoppgangen ble spredt utover våren.

I andre halvdel av 2023 hadde vi et relativt kjent mønster med høyere vekst i juli etterfulgt av nedgang i august.

Høsten var preget av tilbudskampanjer på sjømat og priskutt på storfe- og svinekjøtt som følge av høye lagerbeholdninger.

Året ble avsluttet med en desembermåned der det var tydelig tilbud på typiske julevarer.

– Fra november til desember var prisutviklingen for mange varer og tjenester ganske lik som vi så i samme periode året før, sier Espen Kristiansen, seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå.

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer falt 2,0 prosent fra november til desember.

Prisene gikk ned på blant annet sjokolade, svinekjøtt, klementiner, grøt og kaffe.

– I desember var det tilbud på en del typiske julevarer, noe som har vært ganske vanlig de siste årene, sier Espen Kristiansen.

Til tross for tilbud og reduserte priser den siste måneden er mat- og drikkeprisene mye høyere enn for ett år siden.