Avdekker mye narkotika

I løpet av de siste månedene har politiet i Vesterålen gjort flere store beslag av narkotika i Vesterålen. Utviklingen er bekymringsfull og særlig at barn blir involvert i dette miljøet.

Politistasjonssjef Tor Håvard Bentzen i Sortland (foto: Politiet).

Beslagene dreier det seg samlet sett om i underkant av 2,3 kg amfetamin, noe som tilsvarer en gateverdi på anslagsvis 1,5 millioner kroner.

I tillegg har det også vært gjort beslag av en rekke skytevåpen, samt betydelige pengebeløp.

Dette føyer seg inn i rekken av andre grove narkotikasaker som er og har vært under etterforskning det siste året.

Dette opplyser politistasjonssjef Tor Håvard Bentzen i en pressemelding onsdag.

Politiet blant annet har beslaglagt narkotika, avdekket flere hasjplantasjer, samt tatt beslag i utstyr for tilvirkning, pakking, oppbevaring og distribusjon av narkotika.

Politiet ser svært alvorlig på mengden narkotika som er i omløp i våre kommuner, men kan samtidig fastslå at mørketallene er store.

Den rekrutteringen som gjøres i miljøet av barn helt ned i barneskolealder og den generelle utviklingen vi ser i vårt lokalsamfunn er bekymringsverdig.

– Dette krever en felles innsats fra hele samfunnet for å bekjempe, sier politistasjonssjef Tor Håvard Bentzen.

Grov narkotikakriminalitet og forebygging vil alltid ha et fokus hos politiet, og politiet er avhengig av samarbeid med helsevesen, kommune, skole og foresatte.

Artikkelen her er bygget på en pressemelding fra politiet.

Har du  kommentarer eller tips om dette temaet kan du sende epost til Vesterålnytt via red@vny.no.

VNY behandler alle tips fortrolig, om ikke annet blir avtalt.