Kvotemelding lagt frem

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth la i dag frem ny kvotemelding for fiskeriene. Denne gir et ekstra lite løft for de minste båtene, slik at sjarkene får 2% mer av fiskeressursene.

Sjarkene skal få 2% mer av fiskekvotene sier Cecilie Myrseth (arkivfoto).

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth la i dag fram stortingsmeldingen ”Folk, fisk og fellesskap” som regjeringens kvotemelding for fiskeriene.

Her omfatter man rettigheter for fiskekvoter til en verdi av 50 milliarder kroner totalt sett.

Foreløpig er dette kun et forslag som nå skal sendes over til Stortinget. Forslaget skal også ut på en bred høring.

-Vi foreslår flere tiltak som vil sikre at den minste kystflåten fortsatt skal ha en spesiell rolle i kvotesystemet for å ivareta bosetting, bearbeiding og sysselsetting i kystdistriktene, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Regjeringen foreslår økt kvotegrunnlag til kystflåten under 11 meter og en ordning for sammenslåing for flåten under 11 meter.

Sjarkene har tapt en del de senere år og dette rettes nå opp med å øke deres andel med 2%.

Kystfiskeflåten vil få overført ca 6.000 tonn torsk fra trålerne, ser det ut til.

I meldingen foreslås det også å begrense eierkonsentrasjonen i kystflåten for å sikre en variert flåte også for framtida og for å unngå at for mange kvoter samles på få hender.

Regjeringen bekrefter i kvotemeldingen at samfiskeordningen avvikles fra 2025.

Dette betyr at trolig 40 prosent av sjarkene i lukket gruppe må finne nye eiere.

Samtidig åpner regjeringen for at fiskere skal kunne samarbeide sammen for å få fisket sjarkkvotene to og to.

Regjeringen har fulgt opp et entydig råd i høringene om å gjeninnføre trålstigen på torsk og sildstigen.

Disse fordelingsnøklene favoriserer de minste og mest sårbare fartøygruppene ved lave kvoter.

Vi har valgt å ta kvoten til åpen gruppe som en avsetning «fra toppen».

Åpen gruppe er en viktig rekrutteringsarena som det er riktig at både trål- og konvensjonell gruppe må bidra med kvoter til.

Kvotesystemet og endringer i regelverket kan ha påvirket den geografiske kvotefordelingen, og hvor fisken landes.

Endringene har derfor hatt negative konsekvenser for flere kystsamfunn. Det har også blitt færre små og lokale fiskemottak.

– Fiskeriene har stor betydning for folk, for de som jobber på havet, de som jobber i industrien på land, og for lokalsamfunn langs hele kysten vår.

Fisken tilhører oss alle i fellesskap.

Regjeringen vil ha en mer rettferdig fordeling av kvotene og jeg er stolt over å kunne presentere gode veivalg fremover, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

– Kvotemeldingen har vært et viktig, men krevende, arbeid som har pågått siden vi startet i regjering.

Dette er ingen revolusjon, men trygghet for en av våre viktigste næringer.

Et bærende og sentralt premiss for meldingen er at havressursloven, fiskesalgslagsloven og deltakerloven, forblir viktige pilarer i norsk fiskeripolitikk, sier Cecilie Myrseth.

Vil du lese mer om kvotemeldinga, finner du informasjon på nettsidene til Regjeringa.