Solgte stor aksjepost

Forleden solgte LNS Eiendom as hele 2 millioner aksjer i børsnoterte Rana Gruber ASA for ca 146 millioner kroner. Bakgrunnen er at det skjer et skifte på eiersiden i LNS-konsernet.

Konsernsjef Frode Nilsen har solgt aksjer (arkivfoto: LNS).

Samtidig med dette aksjesalget kommer Adolfsen-gruppen inn som en betydelig eier hos Leonhard Nilsen.

Adolfsen-gruppen eies av Kristian og Roger Adolfsen, opprinnelig fra Andenes.

Vesterålnytt ber konsernsjef Frode Nilsen forklare årsaken til det store aksjesalget som nylig ble kjent på Oslo børs:

– LNS Eiendom var, litt enkelt forklart, eid 60 % av min fars side (Malvin) og 40 % av etterkommerne etter hans bror (Lars-Børre) som døde i 1999.

Disse 40-prosentene var eid under ett selskap som heter Lovik Holding As.

Lovik Holding As ønsket å selge seg ut av LNS Eiendom og dette skjedde like før jul, forteller Frode Nilsen.

Lovik Holding As er eid av Bjørge og Mona Nilsen på Sortland, samt Wanja Nilsen i Oslo.

– Kristian og Roger Adolfsen kjøpte 20 % av aksjene og vår side kjøpte de siste 20 %, slik at vi eier nå 80 % av selskapet.

Deler av nedsalget i Rana Gruber ASA går til å betale ut noe av kjøpesummen, sier Nilsen.

Styret i LNS-konsernet består etter dette av medlemmene Beate Bø Nilsen, Ståle Malvin Nilsen og Ørjan Stener Nilsen.

Dessuten også Roger Adolfsen, mens advokat Ole Fredrik Hienn fra Narvik sitter som styreleder.

Konsernsjef er altså fortsatt Frode Nilsen, som nå styrer over en bedrift som i 2022 hadde 2,7 milliarder kroner i omsetning.

– Å få Adolfsen-gruppen inn på eiersiden i LNS vil styrke konsernet, samtidig som at vi får kunnskapsrike mennesker med på laget.

Vi har også samarbeidet på eiersiden i Rana Gruber og LNS Mining gjennom mange år, sier Frode Nilsen.

– LNS eier fortsatt mer enn 15 % av Rana Gruber og det foreligger ingen planer om ytterligere nedsalg, påpeker Frode Nilsen.

LNS sin eierpost i børsnoterte Rana Gruber ASA har nå en verdi på ca 400 millioner kroner.

Adolfsen-gruppen eier 6% av Rana Gruber ASA gjennom sitter datterselskap HI Capital AS.

Hospitality Invest AS er morselskapet i Adolfsen-gruppen og hadde omsetning på nær 13 milliarder kroner i 2022.