Viderefører på Andøya

Regjeringen har store ambisjoner for Andøya flystasjon, sier forsvarsministeren. Dette gjelder både for alliert mottak og utvikling av romvirksomhet. Dagens antall ansatte skal beholdes.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (foto: Marita I. Wangberg, Forsvarsdep.).

Flystasjonen på Andøya skulle etter planen vært nedlagt nå og personellet blitt overflødige. Slik blir det ikke.

I revidert nasjonalbudsjett for 2023 ble det avsatt midler for å etablere tilstrekkelig sikring av Forsvarets verdier i form av perimeter og overvåkningsteknologi.

– Denne regjeringen har høyere ambisjoner for Andøya, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

– Regjeringen har i den forbindelse besluttet å videreføre det militære vaktholdet på det militære flyplassområdet også etter sommeren 2024.

Det har vært en del usikkerhet rundt dette spørsmålet.

Det er viktig for regjeringen nå å skape trygghet for at det militære nærværet på Andøya skal fortsette, sier Bjørn Arild Gram (Sp).

Regjeringen har iverksatt betydelige satsinger både i revidert nasjonalbudsjett og i inneværende års budsjett.

Dette gjelder blant annet Andøya som en viktig arena for rombaserte tjenester, forskning og utvikling og annet sivil-militært samarbeid, samt en rolle som mulig base for en fremtidig utvikling av droner som en kapasitet i Forsvaret.

I første omgang vil dagens ambisjonsnivå bli videreført med om lag samme antall personell.

– Det vil komme flere avklaringer for Andøya i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren som legges fram i løpet av våren, sier Gram.

I arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren vil regjeringen også vurdere hvilke andre militære funksjoner som kan lokaliseres til Andøya.