Lærere vil ta mer skole

Over 11.000 lærere i skole og over 2.000 lærere i barnehage har søkt om videreutdanning fra høsten.

Spesialpedagogikk er det mest populære studietilbudet og det har aldri vært flere søkere enn i år.

Etter at fristen gikk ut for å søke 1. mars, viser søkertallene at 2.500 lærere i skolen ønsker å ta videreutdanning innen spesialpedagogikk, noe som er rekord.

For lærere i barnehagen er tallet 840.

– Vi trenger flere lærere med denne kompetansen.

Det vil gjøre barnehagene og skolene enda bedre i stand til å fange opp og støtte barn og elever som trenger ekstra oppfølging tidligere, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.

I 2024 har regjeringen satt av 393 millioner kroner til kompetansetiltak for lærere og andre ansatte i barnehagene og 1,6 milliarder kroner til videreutdanning for lærere og ledere i skolen.

Dette gir blant annet rom for at om lag 1.850 lærere i barnehagen og 5.400 lærere i skolen kan få tilbud om videreutdanning fra høsten 2024.

Også ledere i barnehage og skole kan ta videreutdanning.

Etter spesialpedagogikk er det de praktiske og estetiske fagene, norsk og matematikk som flest lærere i skolen har søkt om videreutdanning i.

I år er det også rekordmange som har søkt om å ta videreutdanning i andrespråkspedagogikk. Det handler om hvordan lærerne skal møte og undervise elever som har andre morsmål enn norsk.

For lærere i barnehagehagen er det videreutdanning i veiledning og barns språkutvikling og språklæring som har flest søkere etter spesialpedagogikk.

Totalt er det registrert om lag 11 200 søknader fra lærere i skolen, som er rundt 340 færre enn på samme tid i fjor, men 560 flere enn i 2022.

Det er om lag 2.100 søkere til videreutdanning for barnehagelærere, som er rundt 400 færre enn på samme tid i fjor.

Dette er likevel nærmere 600 flere enn i 2022. Over 350 har søkt styrerutdanningen og over 550 har søkt rektorutdanningen.