Veien ferdig år 2030

Tidsrammen for ny vei fra Sortland til Tjeldsund er nå at man håper å være ferdig før 2030, dersom Stortinget vedtar finansieringen i løpet av våren. Det bli strenge miljøkrav i prosjektet.

Prosjektleder Reidar Arnfinn Johansen i Statens Vegvesen ivrer etter å komme i gang med Hålogalandsvegen (foto: Statens Vegvesen).

Planene om ny og forbedret vei fra Sortland til Evenes har vært diskutert i mange år. Ved valget i 2017 lovet mange politikere at man nå skulle komme i gang og bevilge penger.

Det skjedde ikke, men nå er prosjektet igjen kjørt frem – foran kommende Stortingsvalg – der det loves at nå skal pengene komme.

– Vi har en svært kunnskapsrik, dedikert og sulten prosjektgruppe som higer etter å komme i gang med dette viktige prosjektet.

Prosjektet er modent og vi er klar til å realisere det, sier prosjektleder Reidar Arnfinn Johansen.

Forutsatt at finansieringen besluttes i løpet av våren, kan signering av kontrakt skje tidlig i 2023. Hålogalandsvegen kan dermed trolig stå ferdig i løpet av 2029.

Når Stortinget vedtar finansiering, er Statens vegvesen klar til å lyse ut kontrakten i markedet. Vi vil prekvalifisere inntil tre selskap for denne anskaffelsen.

For å bli prekvalifisert, må selskapene vise at de økonomisk og organisatorisk er robuste nok til å håndtere utbyggingen og drifte veganlegget i 25 år.

Anskaffelsen vil bli gjennomført med forhandlinger der Statens vegvesen vil fastsette de endelige rammene for prosjektet.

Nytt kryss og ny stor avkjørsel planlegges i Langvassbukta, like ved «Hinnøysenteret» (foto: Statens vegvesen).

I Statens vegvesen er det gjort et omfattende utviklingsarbeid av dyktige og engasjerte fagfolk for å utvikle nye klima- og miljøkrav til OPS-prosjektet.

– Ingen prosjekter har til nå hatt så spenstige klimakrav som denne kontrakten, sier prosjektleder Johansen.

Statens vegvesen har aldri stilt strengere miljø- og klimakrav. Målet er å halvere mengden CO2 utslipp og utvikle nye tiltak og løsninger for grønnere vegbygging.

– Målet er å halvere mengden CO2 utslipp. Vi ønsker med dette å bidra inn i det grønne skiftet, og sette presedens for fremtidig vegbygging og anleggsdrift, sier avdelingsdirektør for Utbygging nord, Stein Johnny Johansen.

Vegvesen-ansatte som jobber med prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt i Nordland og Troms og Finnmark, venter nå i spenning på Stortingets endelige behandling.

Det nye veganlegget mellom Sortland, Tjeldsund, Lødingen og Harstad er kostnadsberegnet til 9,2 milliarder kroner og skal delvis finansieres med bompenger.

Byggingen skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der staten bidrar med fem milliarder kroner de første seks årene.

Over Bømark i Kvæfjorden skal det komme en ny trase og ny tunnel, for å unngå rasfarlig område (foto: Statens vegvesen).

Byggetiden forventes å være på 6-7 år og OPS-selskapet som vinner kontrakten forplikter seg til å drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år. Den øvre ramme for investeringer og drift av prosjektet er på hele18,3 milliarder kroner.

Hensikten med prosjektet er å binde Hålogalandsregionen tettere sammen, både for næringslivet og befolkningen.

Det skal gjøres ved å bedre fremkommeligheten og gi vesentlig redusert reisetid på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes. E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km, og reisetiden på strekningen blir redusert med om lag 39 minutter.