Været hindrer fisket

Lofotfisket er nå i gang for alvor, mens Vesterålbankene stadig er plaget av mye vind og bølger. Den minste kystflåten ligger derfor til kai i dag, slik det var mesteparten av forrige uke også.

Leveransene av torsk og hyse til fiskebrukene i Vesterålen gikk mye ned i forrige uke, på grunn av dårlig vær for den minste flåten. De mellomstore var likevel på feltet. Arkivbildet viser Myre fiskemottak.

I forrige uke ble vinterfisket i Vesterålen og Lofoten igjen hindret av mye vind, som begrenset aktiviteten betydelig fra uka før. Fra en alle tiders rekorduke som til slutt endte på 623 millioner, sank førstehåndverdien på levert fisk til 400 millioner i forrige uke, melder Råfisklaget. Det var særlig fiskeriene i Vesterålen som slakket av.

Samlede fangster i Vesterålen gikk altså kraftig ned sist uke, mens Lofoten bare merker en mindre nedgang. Fisket på innersiden av Lofotveggen, altså i Vestfjorden utenfor Henningsvær og Kabelvåg, er nå kommet godt i gang. Dermed er det mye mer fisk som landes i Lofoten, enn i Vesterålen. Været var til litt hinder i Lofoten også, slik at skreivolumet gikk ned fra 12.100 til 9.200 tonn i forrige uke. Utslaget i Vesterålen var enda større, der volumet sank fra 5.900 til 2.250 tonn.

Lofoten har nå passert Vesterålen i kvantum og har hittil i år tatt imot 36.000 tonn torsk, mens Vesterålen har landet 30.000 tonn. Tallene for Lofoten inkluderer hele Vestfjorden, og har dermed med det som kommer på land i Salten også.

Fangstene av fersk hyse, altså utenom det som kommer fra frysetrålere, økte omkring månedsskiftet, men sank igjen sist uke. Kvantumet er samlet sett langt lavere enn tilsvarende uker i fjor. Kvantumet levert i Vesterålen er ned fra 1.400 tonn i uke 10 til 550 tonn i uke 11. Hysefisket har nå nådd 954 tonn fra kystflåten.

Om vi tar med trålerne også, så har Vesterålen tatt imot fisk for 725 millioner så langt i år, som er 38 millioner mer enn i fjor. Av dette er 13 millioner «biprodukter». Av beløpet på 725 millioner utgjør torsken hele 600 millioner, så dette er for tiden det desidert viktige fiskeslaget i Vesterålen.

Uke 10 hadde landinger av fersk torsk med rekordhøyde 28.000 tonn til verdi 430 millioner kroner. Forrige uke (uke 11) er tallene betydelig lavere, med 19.000 tonn fersk torsk til verdi 287 millioner. For totalverdien var dette på nivå med fjorårets uke, skriver Råfisklaget i sin rapport.