Utvikling av Sortland

Arbeiderpartiet vil utvikle Sortland for framtiden. Det betyr blant annet at det det må bygges flere boliger og at det må utvikles nye områder for næring.

Tove Mette Bjørkmo, Sortland APs ordførerkandidat (foto: innsendt).

Innlegg skrevet av Tove Mette Bjørkmo, ordførerkandidat Sortland Arbeiderparti
Arbeiderpartiet vil utvikle Sortland for framtiden. Det betyr blant annet:
– At det det må bygges flere boliger.
– At det må utvikles nye områder for næring.

Sortland har over mange år stått delvis uberørt.

Det er bygd i høyden og få nye områder er utviklet. Det har blitt bygd leilighetsbygg i byen.

Coop har bygd forretningsbygg på Strandskog og Holmøy har bygd sitt anlegg på Finnesset.

Vi har allikevel vokst med antall innbyggere og næringslivet har godt bra.

Sortland som regionsenter har heldigvis mange aktører som banker på vår dør og vil etablere seg hos oss.

Det er bra, for vi trenger det nå.

Utviklingstrenden viser at det fødes mindre barn, og befolkningen blir stadig eldre.

Dersom vi skal greie å snu trenden må det gjøres flere tiltak.

Sortland har en unik beliggenhet midt i Vesterålen og vi har nydelig natur.

Men vi kan nok ikke bare lokke med det, selv om det absolutt er et fortrinn.

Det er mange gode tiltak som er bra for å få flere innbyggere, og vi skal ikke ta alt med her.

Arbeiderpartiet mener at det er viktig å legge til rette med flere næringsområder.

I tillegg må Sortland kommune legge ut flere boligområder.

Det er kjent at vi mangler tomter til husbygging, og det vil Arbeiderpartiet sørge for blir realisert.

Nye næringsområder og nye boligområder vil nødvendigvis gi avtrykk. Det vil merkes når utbygging skjer.

Da vil det nødvendigvis bli midlertidige støy eller støvplager. Dette skal selvfølgelig reduseres så mye som mulig.

Arbeiderpartiet registrerer at det kritiseres for støy og støv ved Kjempenhøy.

Mulig det kan gjøres tiltak, men at ei el- barnevogn et tiltak, blir et sidespor.

Et slikt ønske kunne vært løftet fram i forbindelse med budsjettregulering.

Arbeiderpartiet registrerte at det ble klaget på støy og støvplager fra naboene i forbindelse med bygging i Steinbruddet.

Kan ikke huske at Høyres Grete Ellingsen var bekymret i den forbindelse, eller hadde ønsker om tiltak.

Arbeiderpartiet vil at Sortland som regionsenter skal utvikles. Da må vi sammen sørge for å være positive. Vise fram den fine kommunen vår.

Arbeiderpartiet vil være døråpner for utbyggere slik at Sortland fortsatt kan vokse.

Arbeiderpartiet vil sørge for at flere boliger blir bygd slik at flere kan kjøpe/bygge egen bolig.