Utenlandsk oppkjøp

Vindmøllene på Ånstadblåheia er eid av finske Fortum og nå har tyske investorer kjøpt konsesjonen for bygging av inntil 80 vindmøller på Andøya. Stadig flere vindmøller i Norge får nå nye eiere.

Vindmøllene på Ånstadblåheia er bygget i Danmark og eies av finske Fortum, og når kommer tysk kapital inn med vindmøller på Andøya (arkivfoto).

Mostanden mot nye vindmølleanlegg øker over hele Norge, men det er allerede gitt mange konsesjoner som fortsatt ikke er utnyttet. En av disse gjelder myrene nord på Andøya, der man kan sette opp en «skog» av inntil 80 møller.

Nylig ble det kjent via Andøyposten og nettavisen VOL at et tysk selskap trolig har overtatt aksjene i Andmyan Vind AS. Det er tyske investorer, som gjennom kapitalforvalteren Prime Capital AG, ser ut til å ha sikret seg konsesjonen.

Lokalt i Andøy er det kommet flere reaksjoner på dette, selv om selskapet allerede var kommet på utenlandske hender via Wallenstam Fastighets AB. Det svenske selskapet har eid konsesjonen i flere år, men nå altså trolig solgt prosjektet.

Prime Capital har investert i flere vindprosjekt i Norge og eier blant annet et nylig oppført anlegg på Kvaløya ved Tromsø. Under et møte med grunneierne der kom det frem at man planlegger oppstart på Andøya allerede til neste år, ifølge Andøyposten.

Prime Capital AG vil i samarbeid med Siemens investere inntil 900 millioner euro (ca 9 milliarder kroner) i 7-12 prosjekt i de nordiske land, forteller selskapet på deres nettside. De forventer en avkastning på ca 8% på investert kapital.

Om prosjektet på Andøya nå blir realisert, så er det snakk om mye større dimensjoner enn de 14 møllene på Ånstadblåheia ved Sortland. Antallet er større og selve møllene kan også bli høyere, alt etter hvilken løsning man lander på.

Full utbygging av konsesjonsgitt prosjekt er på 160 MW, som ville ha tilsvart en utbygging på inntil 80 vindturbiner. Utvikling av turbinteknologien gjør at utbyggingen nå vil bli lønnsom med mellom 25 og 29 vindturbiner, tilsvarende 105 MW. Det legges da til grunn at hver turbin vil ha en navhøyde på ca. 135 meter, og en rotor på ca. 120 meter.

Dette fremkommer i saksbehandlingen som er gjort hos NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), i sammenheng med ulike søknader fra Andmyran Vind AS. Konsesjonen har klare frister og nå haster det med å komme i gang før tillatelsen utløper.

NVE fikk i mars i år søknad om forlenget frist for oppstart av vindkraftverk i Andøy og samtidig om forlenget konsesjonstid til 30 år fra vindkraftverket settes i drift. Dette ble godkjent som «I medhold av energiloven gir NVE Andmyran Vind AS utsatt frist for idriftsettelse av Andmyran vindkraftverk til 31.12.2021, og forlenget varighet på konsesjonen til 31.12.2051».

– NVE har i vedtaket vektlagt at fristforlengelsen er nødvendig for at Andmyran vindkraftverk kan realiseres med el-sertifikater. Dette er i tråd med tidligere praksis. Av hensyn til likebehandling mener NVE at det ikke er grunnlag for å avvike denne praksisen ved denne søknaden.

NVE mener også at med en konsesjonstid på 30 år vil tiltaket kunne utnytte seg av nye, moderne turbiners fulle tekniske levetid. Nytt konsesjonsdokument vil bli tilsendt Andmyran Vind AS, fastslår NVE ifølge nettavisen VOL.