Uenige om taksten

Hva skal 60 mål næringstomt på Sortland koste? 5 millioner eller 15 millioner? Tre takstmenn er helt uenige her og nå må politikerne avgjøre hvilken pris kommunen skal ta for tomta.

Lapphaugen ligger mellom SE-gruppen (XL-bygg) og Sortland Camping, der SE ønsker å bygge ut ny elementfabrikk (lyst område er aktuell tomt).

To av tre takster som er tatt nylig viser et sprik på 10 millioner for de 60 målene på Lapphaugen som kommunen nå vil selge til SE-gruppen. Ingeniør Asle Thomassen og Siv.ing. Yngve Fredriksen AS mener tomta bør koste 15 millioner.

Taksten som kommer fra Reinar Karlsen hos Arnulf Olsen AS lyder imidlertid kun på 5,4 millioner kroner. Det er nær 10 millioner lavere enn taksten fra de to andre.

-De to første takstene som er mottatt er imidlertid svært sprikende og varierer fra 90 kroner pr. kvadrameter til 250 kroner pr. kvadratmeter. Avviket skyldes i hovedsak at de to taksererne har
hatt ulikt syn på verdien av fjellmassene på arealet, skriver rådmannen i saken.

Det er derfor innhentet en tredje takst, som altså nå støtter det høyeste beløpet. Formannskapet har tidligere vedtatt å sette prisen som et gjennomsnitt av 3 ulike takster, og det betyr at SE-gruppen må betale ca 11,8 millioner for tomta.

I tillegg til selve tomteprisen må kjøperen betale for «teknisk og grønn infrastruktur», som for hele «Vestmarka næringsområde – sørvest (Lapphaugen)» trolig fastsettes til enten 7,7 millioner eller 9,3 millioner.

SE-gruppen vil bruke den nye tomta til å utvide virksomheten med en elementfabrikk, som skal produsere større deler til nybygg. Slike deler hentes nå sørfra. En ny slik fabrikk på Sortland vil kanskje kunne gi 20 arbeidsplasser.

Samtidig ønsker Sortland Camping og Motell å utvide, og da kommer med man i konflikt med den samme tomta. Campingen er også redd for at en ny fabrikk her vil medføre støy, slik at det uroer gjestene på campingen.

Politikerne har imidlertid allerede bestemt seg for å selge til SE-gruppen og det er nå bare å fastsette prisen. Dette til tross for at Sortland Camping har varslet at man vil prøve saken for retten.

Ettersom tomta ikke har vært utlyst for salg i det offentlige rom, så må man forholde seg til en reell og godkjent takst. Når de 3 ulike takstene spriker så mye som 10 millioner blir det imidlertid et spørsmål hvilket nivå man vil velge.

To av takstmennene er enige i at 15 millioner vil være naturlig markedspris for 60.000 kvadrat næringstomt ved Sortland, og dermed blir det nok vanskelig å sette en lavere pris når saken skal avgjøres i formannskapets møte på torsdag.