Veien offisielt åpnet

Veiprosjektet mellom Kvalsaukbrua og Maurnes ble offisielt åpnet på tirsdag av veieier Nordland fylke, med bygdefolk, ordfører og Statens vegvesen til stede. Nå er man klar for ny etappe.

Nordland fylkes samferdselsråd, Svein Eggesvik, stod for den offisielle åpningen på Maurnes, sammen med ordfører Tove Mette Bjørkmo (foto: Gøran Sofienlund, Statens vegvesen).

Selv om veien fra Bogan til Maurnes har vært i bruk det meste av sommeren, kom den offisielle åpninga og snorklippinga først på tirsdag. Dette markerer at prosjektet er ferdig og det var Nordland fylke, som eier veien, som stod for arrangementet.

–  Det er et omfattende arbeid med forsterkning og utbedring som er gjort på veien. Ikke minst er endelig gang- og sykkelveien klar til bruk. Barna får en tryggere skolevei og bilistene en tryggere vei å ferdes på, sier fylkesråd Svein Eggesvik.

Han måtte stå i ei solid hjullasterskuffe da han holdt tale, ettersom det både var vind og regn denne ettermiddagen. En god del av bygdefolket var møtt frem for å overvære seremonien.

Den 4,6 km lange veien har kostet 155 millioner kroner. Delprosjektet fylkesveg 82 Holmen -Maurnes går fra Kvalsaukbrua til idrettsbanen på Maurnes. Denne strekningen er en av totalt seks strekninger i prosjektet «fylkesveg 82 Sortland-Risøyhamn».

– Vi har også satt av 120 millioner kroner til videre utbygging av strekningen Sortland -Risøyhamn i perioden 2020-2023, forteller Eggesvik. Dette gjelder etappen fra Sortlandsbrua til Kvalsaukan.

Fylkesveien til Maurnes er nå utvidet til 6,5 meters bredde og forsterket på hele strekningen, pluss at det er bygget gang- og sykkelvei med 3,5 meters bredde. Det er satt opp 127 nye veilys langs strekningen og montert 1.800 meter rekkverk.

Bygdefolket fikk tak over hodet, mens fylkesråd Eggesvik måtte tåle litt regn da han holdt tale ved veiåpninga på maurnes (foto: Gøran Sofienlund/Statens vegvesen).

Det er skiftet ut 54 stikkrenner og sprengt ut 15.000 kubikkmeter fjell. I tillegg til veibygging er en mye jobb også utført for Sortland kommune, Vesterålskraft, Relacom og Telenor. Dette omfatter vann og avløp, strømkabler og telefonkabler.

Regionveisjef Turid Stubø Johnsen holdt også en liten tale ved åpningen og mimret om 18 års arbeid med veien. Oppstart for planarbeidet var i 2011 og første spadetak kom 11. november 2016.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo har fulgt hele prosjektet, helt fra de første planene, ettersom hun da selv var samferdselsråd i Nordland. Hun benyttet anledninga til å gi honnør til den lokale aksjonsgruppa på Maurnes, som har jobbet aktivt i mange år for å få bedre og sikrere vei.