Usikkert om kraftaksjer

Sortland er ikke helt sikker på å beholde flertallet av aksjene i Vesterålen. Man er allerede i samtale med Lofotkraft, som kan ende med en avtale der man godtar å miste flertallet.

Formannskapet i Sortland samlet til møte torsdag (skjermfoto SK).

Striden om aksjene i Vesterålskraft er ikke over. Nå gjelder det 188 aksjer, som Sortland har videresolgt til sitt eget aksjeselskap, Vesterålen Energi AS.

Sortland kommune har kun skutt inn 30.000 kroner i dette selskapet, og er usikker på om man legger inn mer.

Resten av pengene kommer fra Holmøy Maritime AS, som har gitt Vesterålen Energi AS et stort lån for å dekke opp aksjehandelen.

Kommunestyret i Sortland behandlet saken før jul og vedtok å hente 34 millioner kroner fra fond til aksjekjøp.

Så langt har man ikke brukt noe av disse pengene.

Holmøy har gitt et stort lån, og 134 millioner kroner er ført videre til selgeren, som var Bø kommune.

Lofotkraft Holding AS eier nå vel 46% av aksjene i VK, og mener dette videresalget utløser forkjøpsrett for dem.

Det er Sortland uenig i og vil kanskje prøve saken for retten.

Da ordfører Karl-Erling Nordlund orienterte sine folkevalgte kolleger torsdag, kom det frem flere nye forhold.

«Dialogen» med Lofotkraft er god og det antydes at striden kan landes før en dommer ta avgjørelsen.

En mulig avtale kan komme, der enten Lofotkraft gir seg (som er lite sannsynlig) eller Sortland lar aksjene gå.

Foreløpig er dette helt i det uvisse.

Dersom Lofotkraft nå vinner frem og får hånd om de 188 aksjene, så betaler de trolig kun de opprinnelig avtalte 134 millionene.

Spørsmålet er da hvor mye som er påløpt i renter til Holmøy for de lånte pengene.

Den avtalen er ikke kjent, men her har trolig Sortland kommune bundet seg til å dekke renteregninga.

Sortland rådgivere, advokatfirma Sands, mener det er gode muligheter for å vinne frem i en rettslig prøving.

Om det kommer så langt vet man ikke, eller om partene blir enige «på bakrommet» om en avtale.

Regninga til advokatene er heller ikke kjent, men den kan også bli betydelig.