Mesta trekker seg

Statens vegvesen beklager at en av de tre tilbyderne i konkurransen om Hålogalandsveien nå har trukket seg. Det betyr at Mesta er ute av bildet i tillegg til Rambøll Norge.

Den røde streken viser planlagt prosjekt for Hålogalandsveien.

Tilbyderen «Via Borealis» har ut fra egne vurderinger trukket seg fra konkurransen om å få bygge og drifte nye E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt.

– Det er alltid ugunstig for utbygger at en tilbyder av ulike grunner velger å trekke seg.

I dette tilfellet skjer det etter avklaringsrunden før innlevering av første forhandlingstilbud, sier direktør for utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

I denne tilbudskonkurransen er det heldigvis to svært faglig sterke og robuste tilbydergrupper som fortsatt er med.

– Det betyr at vi fremdeles kan gjennomføre en god og reell konkurranse.

Målet er å få et best mulig tilbud og en riktig markedspris, for bygging og drift av det 82 kilometer lange veganlegget, sier Davik.

Fremdriften i anbudsprosessen vil gå som planlagt. Det er lagt opp til å inngå kontrakt sommeren 2023 og antatt byggetid er 6-7 år.

Det skal bygges totalt 27 kilometer tunnel fordelt på sju tunneler. Selve utbyggingen er forventet å ligge på rundt ni milliarder kroner.

Fire strekninger en med i «pakken». Sett fra Sortland har man RV 85 fra Sigerfjordtunnelen til Gullesfjordbotn og E10 fra Gullesfjordbotn til Steinsland ved Tjeldsund bru.

Dernest RV 85 fra Kåringen til Fiskefjord, samt RV 83 fra Tjeldsundbrua til Fauskevåg.

Tilbyderen «Via Borealis» var ledet av ASTM S.p.a som har med seg Acciona Concesiones S.L, Acciona Construccion SA, Itinera S.p.a, Acciona WEP Holding inc., Rambøll Norge AS, Rambøll Finland Oy og Mesta AS.

Nå er det kanskje Skanska som seiler opp som favoritt, i konurranse med Gülermak, der sistnevnte omfatter firma fra Polen og Tyrkia.

Skanska Norge AS har med seg firmaene Skanska Infrastructure Development AB, Multiconsult ASA, Aas Jakobsen AS, AJ Trondheim AS, ViaNova AS, Svevia Norge AS og Skanska AB.

Gruppen «Nordland Forbinde» ledes av polske Gülermak Sp. z o.o. som har med seg Aldesa Construcciones S.A., Intertoll Infrastructure Developments B. V., Tecnicas y Proyectos S.A. (TYPSA), AFRY Norway AS, og en del andre selskap.