Uendret ledighet

Antall helt ledige i Nordland har holdt seg ganske stabilt de senere år og 2018 er intet unntak. Ved utgangen av året var det 2.449 helt uten jobb i fylket, og det er kun 56 flere enn forrige årsskifte.

Antall helt ledige på arbeidsmarkedet i Vesterålen og Nordland ligger ganske stabilt også i 2018 (arkivfoto).

– Arbeidsledigheten i Nordland er relativt lav, og som vi vet fra NAVs bedriftsundersøkelse har arbeidsgiverne i Nordland problemer med å finne kvalifisert arbeidskraft, forteller fylkesdirektør i NAV, Cathrine Stavnes, i en pressemelding.

Størst ledighet i fylket finner vi innenfor ingeniør- og IKT-fag, med en ledighetsnedgang på 23 prosent. Også næringer som industri, reiseliv og transport opplever en nedgang i antall helt ledige.

– Den lave ledigheten gir flere av dem som står utenfor arbeidslivet muligheten til å skaffe seg jobb, eventuelt med støtte fra oss i NAV, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes.

Det er stadig flest menn som er arbeidsledige, der antallet er 1.548 personer. Samtidig er det 901 kvinner uten jobb i Nordland. De kommunene i fylket med lavest ledighet er Vevelstad, Grane og Rødøy. Her er det kun 0,8 prosent av arbeidsstyrken som står uten jobb.

Kommunene med det svakeste arbeidsmarkedet er Vestvågøy og Flakstad, med hele 4,6 prosent av arbeidsstyrken registrert uten lønnet jobb. Her kan kanskje variasjoner i fiskeriene ha en viss sammenheng, da vintersesongen ennå ikke har begynt.

I desember er det registrert 2.449 personer helt uten arbeid i Nordland fylke, noe som tilsvarer en ledighet på 2,0 prosent.

Totalt er det i tillegg 628 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i desember. Dette er 199 færre enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,5 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Ved utgangen av desember er det dessuten 309 personer som er helt eller delvis permitterte i Nordland. Det er 34 flere enn samme tidspunkt i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustrien.

Ser en på tallene for hele landet så holder arbeidsledigheten seg ganske stabil her også. I Norge er det nå registrert 63.477 helt ledige, som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken.