Ubuden gjest i skolen

Ved Sortland ungdomsskole er det funnet en kakerlakk på klærne til en elev. Etter erfaringene man hadde etter utbruddet i Sortlandhallen, har kommunen nå straks satt i verk tiltak mot insektene.

Denne ubudne gjesten ble observert ved Sortland ungdomsskole og nå er det satt i verk tiltak for å se om den var alene eller er en del av en koloni (Obs: fotomontasje).

Etter situasjonen som oppstod i fjor ved Sortlandhallen, der man oppdaget en koloni av kakerlakker, tar Sortland kommune ingen sjanser. Etter at det ble oppdaget et slikt insekt på ungdsomsskolen, er det nå satt ut limfeller i bygget for å sjekke om det er flere slike her.

-Kakerlakken ble observert og fanget på Sortland ungdomsskole sist torsdag. Insektet befant seg i klærne til en person som oppholdt seg ved skolen. I løpet av helgen er det satt opp feller ved ungdomsskolen med tanke på å avsløre kakerlakker i bygget. Det er ikke fanget noen kakerlakker i løpet av helgen. Sortland ungdomsskole regnes med det som uten kakerlakker. Ny deteksjon iverksettes likevel på et senere tidspunkt for å verifisere dette, melder kommuneoverlege i Sortland, Mette Røkenes, i en pressemelding.

Det iverksettes tiltak i hjemmet til personen som hadde kakerlakken i sine klær. Dette er et omfattende arbeid som krever fagkompetanse og kartlegging av alle familiemedlemmenes forskjellige oppholdssteder. Det vil bli gjennomført deteksjon ved hjelp av feller i andre bygg der familiemedlemmer har oppholdt seg.

At det innføres kakerlakker i forbindelse med besøk i varme strøk er helt vanlig. I Sortland kommune har en erfaring med dette fra før. Sanering av boliger er krevende, men lar seg greit gjennomføre.

I budsjett 2017 er det vedtatt å anskaffe en frysekontainer som et forebyggende tiltak mot kakerlakker og veggdyr. Denne anskaffelsen er iverksatt. Det er videre laget et utkast til rutiner som skal regulere bruken av en slik frysekontainer. Disse er sendt ut på intern høring og vil bli iverksatt samtidig med at ny kontainer tas i bruk.

-Personer som reiser til varme strøk hvor kakerlakker er vanlig bør være oppmerksom på at de er lett å få med seg i bagasjen tilbake til Norge. Personer som ønsker å sette seg nærmere inn i dette finner god informasjon på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider, skriver Mette Røkenes.